Izberite Humanistične študije.

Zakaj izbrati Institutum Studiorum Humanitatis?

Institutum Studiorum Humanitatis

Akademska odličnost. Inovativni študijski programi. Prvovrstna izobraževalna izkušnja. Vplivajte na svojo kariero!

Institutum Studiorum Humanitatis je bil ustanovljen z namenom, da bi dopolnil obstoječe možnosti za podiplomsko izobraževanje na ravni kvalitetno primerljivih in enakovrednih programov v slovenskem in širšem akademskem prostoru in ne zato, da bi z njimi tekmoval. Komplementarnost bo ostala vodilo še naprej. Hitri razvoj šole pomeni tudi spremembo okvirov delovanja in zahteva prilagoditev organizacijske strukture vse ustanove. Podlaga za reorganizacijo bosta kreditni sistem in s tem povezana lateralna prehodnost študijskih programov za študente in študentke. Uvedba treh študijskih smeri prinaša to prehodnost že v letošnjem letu.

Študijski programi

Naši študijski programi so ustvarjeni in oblikovani po najvišjih merilih in standardih v izobraževanju z namenom, da izobrazimo visoko zaposljive diplomante z vodstveno vizijo.

Naša izobraževalna ustanova deluje pod patronatom Evropske akademije znanosti in umetnosti. Tesno sodelujemo z ustanovami in posameznimi strokovnjaki iz Srednje Evrope, Podonavja in Balkana.

Strokovnost

Naše znanstveno delo temelji na znanju 29 Nobelovih nagrajencev. Združujemo prek 250 profesorjev s 40 izobraževalnih ustanov iz držav Podonavja in postavljamo nove standarde pri kvaliteti študijskih programov.

Prebudite vodjo v sebi in si zagotovite vodstven položaj v svoji karieri. Zagotovite si znanje, ki si ga zaslužite. Izberite dinamični in priznani študijski program, ustvarjen, da zadovolji vaše potrebe in zahteve.

Pričakujemo vaš vpis na naših do- in podiplomskih študijskih programih. Kreirajte prihodnost z nami!

Cilji

 • študijski program zagotavlja študentom spoznavanje in obvladovanje epistemološko najbolj prepričljivih sistemov vednosti ter razumevanje/interpretacijo rezultatov raziskovanja, ki je v prvi vrsti usmerjeno v aktualne človekove potrebe;
 • razširjen in poglobljen študij disciplin in področij, ki niso ali pa so šibkeje zastopana v drugih slovenskih visokošolskih institucijah;
 • organiziranje študijskega programa, ki je zanimiv tudi za študente izven Slovenije, zlasti iz Srednje in Vzhodne Evrope;
 • študijski program izobražuje mlade specialiste v vrhunsko metodološko in konceptualno opremljene strokovnjake,  ki  so  sposobni  samostojne  kritične  analize  pojmov  in  pojavov,  ki  so  vezani  na specifična razsežja in področja humanistike, ki jih pokriva študijski program;
 • med pričakovane učne izide štejemo usposobljenost diplomantov v visoko samorefleksivne raziskovalce, ki imajo kritičen odnos do zbranega gradiva, ob tem pa ohranjajo etičnost in občutljivost do predmeta raziskovanja;
 • sposobnost vključevanja historične  perspektive,  torej  sposobnost  zgodovinskega  umeščanja problemov v interakciji s sodobnostjo;
 • pričakovani učni izidi študentov se preverjajo s pomočjo kontinuiranega in sistematičnega mentorskega dela profesorjev s študenti, s sprotnim preverjanjem napredovanja glede študija literature, izbora raziskovalnih tehnik, s stalnim koordiniranjem aktivnosti, ki vodijo v smer konceptualno koherentno izdelanega raziskovanja;
 • sprotni učni izidi se preverjajo tudi s pomočjo seminarskih nalog in v okviru priprav in prijave teme doktorske naloge;
 • obvezen sestavni del študijskega programa 3. stopnje Humanistične znanosti so temeljne in aplikativne raziskovalne naloge.

Profesorji

 • Alain Badiou
 • Janez Balažic
 • Curtis L. Carter
 • Creston Davis
 • Leonora Flis
 • Nadja Furlan Štante
 • Maria Antonia Gonzalez Valerio
 • Petja Grafenauer
 • Igor Grdina
 • Goran Gumze
 • Dalila Honorato
 • Srećko Horvat
 • Luce Irigaray
 • Eva Klemenčič
 • Lev Kreft
 • Sebastjan Kristovič
 • Anja Hellmuth Kramberger
 • Karmen Medica
 • Helena Motoh
 • Tyrus Miller
 • Jean-Luc Nancy
 • Mija Oter Gorenčič
 • Adrian Parr
 • Mojca Puncer
 • Mojca Ramšak
 • Rok Svetlič
 • Lenart Škof
 • Darko Štrajn
 • Miodrag Šuvaković
 • Michael Taussig
 • Cirila Toplak
 • Tomaž Toporišič
 • Polona Tratnik
 • Giovanni Tusa
 • Gita Zadnikar
 • Melita Zajc
 • Corey Walker

IZBERITE INTERDISCIPLINARNI ŠTUDIJSKI PROGRAM HUMANISTIČNE ZNANOSTI

Študijski program Humanistične znanosti izobražuje strokovnjake v vrhunsko metodološko in konceptualno opremljene intelektualce

logopartnerji