Delovna mesta

Objavljamo  delovno mesto:

  1. Vodja mednarodne pisarne

Zaposlitev: določen čas, od 1. 11. 2019, oz. za čas trajanja projekta

Število delovnih mest: 1

Skrajšani delovni čas, 8 ur tedensko, (20%),

Pogoji: doktorat znanosti

Področje dela:

  • organizira, vodi in izvaja vsa dela povezana z mednarodnim in meduniverzitetnim sodelovanjem,
  • sodeluje z drugimi službami in organi zavoda zaradi rešitve konkretnih nalog s področja dela,
  • organizira in vodi mednarodne projekte,
  • organizira usklajuje, načrtuje in spremlja dela pri raziskovalni dejavnosti,
  • sodeluje pri oblikovanju raziskovalnih programov, zlasti mednarodnih,
  • druga dela po sistemizaciji delovnega mesta.

Delovne izkušnje: 3 leta

Delovno mesto: Ljubljana in druge akreditirane lokacije


Prijave na: info@almamater.si oz. po pošti na naslov Alma Mater Europaea – ISH, Kardeljeva ploščad 1, 1000 Maribor.

Več informacij na tel. št.: +386 59 333 077