Znanstveni simpozij ob 100. obletnici Ruske revolucije: najava dogodka

Ruska revolucija 1917 je bila prelomen zgodovinski dogodek. Nekaj časa se je zdelo, da celo razmejuje epohe. Če se je začela kot običajna revolucija, ki ob odprtih vprašanjih definira radikalne odgovore na zagate časa, je bila od boljševiškega oktobrskega prevrata dalje predvsem revolucija stranke, ki je bila oblikovana zato, da izpelje revolucijo. Kot taka ruska revolucija tudi po stotih letih sodobnosti in prihodnosti zastavlja vrsto vprašanj na najrazličnejših področjih življenja.

Na temelju prepričanja, da so to še vedno pomembna vprašanja, se je Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis (AMEU-ISH) odločila prirediti znanstveni simpozij ob obletnici ruske revolucije, ki bo v četrtek, 19. oktobra 2017, potekal v prostorih Ruskega centra znanosti in kulture v Ljubljani, Ciril Metodov trg 1. Gre predvsem za premislek o dogajanju pred stoletjem ter o njegovih vzrokih in posledicah.

Vljudno vabljeni!