[KONFERENCA ZA ČLOVEKA GRE] OBVESTILO

[KONFERENCA ZA ČLOVEKA GRE] OBVESTILO

Spoštovani,

zaradi ocen in priporočil mednarodnih zdravstvenih organizacij (WHO) in nacionalnih zdravstvenih institucij je Alma Mater Europaea sprejela naslednje omejitve:

–  8. znanstvena konferenca  »Za človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja«, ki je bila napovedana za 13. in 14. marec 2020, se preloži za nedoločen čas, vsebine konference pa bodo izvedene v skladu z navodili mednarodnih zdravstvenih institucij.

– 210 povzetkov bo do 16. marca  2020 izdanih v posebnem Zborniku povzetkov , ki bo objavljen tudi na spletni strani Alma Mater Europaea – ECM. Zborniki znastvenih prispevkov bodo objavljeni naknadno, avtorji znanstvenih prispevkov boste o tem obveščeni.

– Veselimo se nadaljnega sodelovanja vseh avtorjev in cenjenih gostov po skorajšnjem novem prilagojenem programu skozi celotno študijsko leto glede na razmere.

S spoštovanjem,

Prof. dr. Ludvik Toplak

Predsednik AMEU – ECM


DOKUMENTI

– Dopis ukrepov ravnanja v prevenitvi pred Koronavirusom – za študente
– Dopis ukrepov ravnanja v prevenitvi pred Koronavirusom
– Navodila – higiena kašlja
– Navodila – higiena rok – splošna javnost
– Navodila za zdravstvene delavce