Fakulteta za podiplomski študij humanistike, Institutum Studiorum Humanitatis, se ponaša s prepoznavno 25-letno tradicijo podiplomske visokošolske in raziskovalne dejavnosti. Tu je diplomiralo že skoraj 200 doktorjev in magistrov znanosti, ki danes delujejo na visokih položajih. Zagotavljamo vrhunski interdisciplinarni študij na različnih raziskovalnih področij humanistike, pa tudi družboslovja, pri katerem sodelujejo številni mednarodno uveljavljeni raziskovalci, in pri katerem s študenti intenzivno ter posvečeno razvijamo lastni raziskovalni potencial.

Naši študijski programi so nacionalno akreditirani (NAKVIS) in priznani v skladu z bolonjskimi standardi, kar pomeni, da je diplomska listina, ki jo pridobi študent po uspešno opravljenem študiju, mednarodno priznana. S tem je naš študij enakovreden drugim javnoveljavnim evropskim študijem.

Smo vodilni za podiplomski študij humanistike, ki smo ga pričeli razvijati že leta 1992. Uživamo mednarodni ugled in smo močno prepoznavni v domačem prostoru. Svojo identiteto gradimo v širokem zajemu humanističnih vsebin in v povezovanju z družboslovjem, torej v izraziti interdisciplinarnosti. Ta značaj se odraža tudi na interesih naših študentov. Zanimajo jih različne aktualne teme, ki jih skozi študij raziskujejo z različnih zornih kotov, ter sodelujejo z različnimi raziskovalci s področja humanistike in družboslovja. Naša odlika je široka paleta vrhunskih raziskovalcev, domačih in tujih, nadalje pa redno zagotavljanje kontaktnih ur. Naši študenti se študijskega procesa redno udeležujejo in so se izkazali kot zelo zainteresirani in odprti za razpravljanje.

Po odličnosti izstopamo na sistematični izgradnji njihovega raziskovalnega pristopanja k raziskovalnim temam, z delom na njihovih dispozicijah, znanstvenem prispevku za konferenco in znanstvenem članku oz. na snovanju projektnega načrta. Učijo se najti ustrezno raziskovalno vprašanje in zgraditi načrt svoje raziskovalne naloge ter predvideti ustrezne metode.

V študijskem letu 2016/2017 smo podiplomski program temeljito oživili, k sodelovanju smo privabili številne nove raziskovalce oz. visokošolske učitelje ter vpisali skoraj 50 podiplomskih študentov. Za doktorski študij smo uspešno kandidirali na razpisu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in pridobili polno podporo šolnin za 15 doktorskih študentov. V zadnji fazi potrditve je študijski program humanistike na prvi stopnji, ki je dobil odlične ocene ocenjevalcev NAKVIS. Tako smo formirali kompleten študijski steber. Gostili smo nekaj mislecev svetovnega formata, kot so Jean-Luc Nancy, Luce Irigaray in Srećko Horvat. Obiskal nas je visoki indijski predstavnik Jawhar Sircar, namestnik indijskega predsednika, ki je predaval o indijskem filmu. Organizirali smo seminarska predavanja na Kubi in v Parizu. Oktobra 2016 smo v Ljubljani soorganizirali mednarodno konferenco Art and Aesthetics under Post-Transition in marca 2017 sodelovali na konferenci AMEU Za človeka gre: interdisciplinarnost, transnacionalnost in gradnja mostov v Mariboru, zlasti v sekciji Sodobni izzivi humanistike.

Naš cilj je, da postanemo ena vodilnih evropskih fakultet za humanistični študij z visoko mednarodno prepoznavnostjo. Prepoznavnost bomo gradili s sodelovanjem vrhunskih raziskovalcev, odličnimi študijskimi programi in zagotavljanjem odlične izvedbe, premišljenim usmerjanjem raziskovalnega razvoja študentov, spodbujanjem k njihovi raziskovalni aktivnosti, pa tudi prek krepitve raziskovalnega dela ter z vključevanjem študentov v raziskovalne in razvojne projekte.

Naša publicistična dejavnost ima bogato tradicijo. Poleg številnih monografij, ki smo jih izdali, od leta 1999 izdajamo znanstveno revijo Monitor ISH, ki je evidentirana v relevantnih znanstvenih bazah, v prihodnje pa nameravamo reviji še povečati mednarodno prepoznavnost z vstopom v več relevantnih znanstvenih baz, distribucijo po več tisoč knjižnicah v globalnem merilu in s prosto dostopnostjo prvovrstnih znanstvenih objav po celem svetu.

Institutum Studiorum Humanitatis vrsto let uspešno izvaja znanstvenoraziskovalno dejavnost in vodi nacionalni raziskovalni program, posvečen Raziskavam kulturnih formacij. Sledimo aktualnim temam in se odzivamo z živim raziskovalnim angažmajem. Zlasti nas zanimajo tematike, ki so na različne načine povezane s kulturo; bodisi razumljeno kot umetnost bodisi v antropološkem smislu, kot izročilo neke družbene skupnosti, kot budna drža družbenih subjektov, lahko pa tudi v navezavi na medije kot sredstva javnega obveščanja ali kot sredstva v komunikacijskih procesih. V dvajsetih letih aktivnega znanstvenega delovanja smo vodili številne raziskovalne projekte, nacionalne in mednarodne. Smo močno mednarodno vpeti in si še prizadevamo za krepitev raziskovalnih, razvojnih, študijskih in kompetenčnih povezav; tudi prek evropskih razpisov.

Prof. dr. Polona Tratnik, dekanja