Knjižnica AMEU ISH je kot urejena zbirka knjig začela nastajati septembra 1994. Osnovni knjižnični fond poskuša zapolniti področje humanističnih ved (predvsem področje socialne in zgodovinske antropologije, sociologije kulture, teorije medijev, lingvistike, epistemologije) in tako pokriti vse teme študijskih raziskovalnih programov fakultete.

Knjižnica je uvrščena med visokošolske knjižnice. Zbirka obsega približno 7.000 večinoma tujejezičnih monografij, 150 naslovov serijskih publikacij in 150 zaključnih del študentov. Knjige so v prostem pristopu in urejene po UDK (univerzalni decimalni klasifikaciji). Dodana so še nekatera gesla, ki predstavljajo vsebine posameznih tem, predavanih ali raziskovanih na ISH (npr. antična in socialna antropologija, lingvistika, judovsko vprašanje, študiji spolov, medijski študiji, epistemologija itd). Ločeno stojijo domače knjižne zbirke (ANALECTA, KRT, SH, ZPS).

Osnovni knjižnični fond dopolnjujejo tudi serijske publikacije s področja humanističnih ved; večina revij je tujejezičnih.. Poleg knjig in revij so na voljo članki in kopije razprav, ki so obvezna študijska literatura, ter avdio kasete s posnetki predavanj nekaterih gostujočih profesorjev in profesoric iz tujine. Knjižnični fond dopolnjujemo z darovi (predvsem institucij ter posameznikov in posameznic) in rednimi nakupi iz lastnih sredstev ter subvencij. Pri nabavi knjig se držimo načela, da izbiramo knjige, ki jih ni v drugih knjižnicah v Sloveniji.

Vse gradivo je katalogizirano v sistemu COBISS in tako tudi uporabnikom najdljivo. Obiskovalci lahko preko OPAC-a v vzajemni bazi poiščejo tudi knjige, ki jih v naši knjižnici ni, in si jih izposodijo prek medbibliotečne izposoje, od leta 2008 pa je možno tudi naročanje člankov iz tujine in medknjižnična izposoja knjig. Izposoja je vodena avtomatsko, prek sistema COBISS, tako da so poleg podatkov o knjigi na voljo tudi podatki o njeni dostopnosti. Izposojevalni rok za knjige je tri tedne, če po izposojeni knjigi ni povpraševanja, se lahko rok podaljša. Knjige, ki so izposojene, lahko člani in članice brezplačno rezervirajo. V sklopu knjižnice je članom in članicam knjižnice na voljo tudi čitalnica (3 čitalniška mesta), ki je opremljena z dvema osebnima računalnikoma.

Člani in članice knjižnice so študenti in študentke, raziskovalci in raziskovalke ter profesorji in profesorice ISH. V knjižnico je vpisanih tudi precej zunanjih članov in članic, večinoma rednih študentov in študentk Filozofske fakultete in Fakultete za družbene vede. Zunanji člani in članice ob prvem obisku plačajo vpisnino.

V knjižnici vodimo bibliografije raziskovalcev in raziskovalk, ki jih zahteva Javna agencija za raziskovalno dejavnost republike Slovenije.

Članarina:

študentje ISH: 7,00 eur

drugi člani: 10,00 eur

 

Urnik izposoje:

Sreda: 15.30 – 19.00

 

Lokacija:

Dunajska cesta 106, Ljubljana (poslovna stavba B, pritličje)

 

Kontakt:

E-pošta: library@ish.si

Telefon: 059 333 071