V skladu z Vladnim Sklepom o sofinanciranju podiplomskega študija (Url. RS 42/1998; XIV. člen), je Senat ISH kot pristojni organ Fakultete odločil, da študenti in študentke tekom svojega podiplomskega magistrskega študija in prvi dve leti enovitega doktorskega študija v svoj študijski program vključijo individualno raziskovalno delo (v nadaljevanju IRD), ki obsega 25% študijskih obveznosti podiplomskega študija. Z opravljenim IRD študentu oz. študentki fakulteta prizna 15 kreditnih točk, v dveh letih študija jih mora tako zbrati 30, kar pomeni sodelovanje na eni raziskavi dve leti ali opravljanje IRD na dveh različnih raziskavah.

Študentje in študentke imajo vsako študijsko leto na izbiro več raziskovalnih programov, skupin in projektov na ISH in na javnih raziskovalnih zavodih, s katerimi ima ISH sklenjene pogodbe o sodelovanju. Raziskavo si študentje izberejo sami, v soglasju s koordinatorjem/ico vpisanega študijskega programa in v soglasju z vodjo raziskave.

Način in obseg opravljanja IRD vsak vodja raziskave določi sam/a. Pogosto se IRD opravi s seminarsko raziskovalno nalogo ali na kakšen drug način, ki ustreza projektu. Opravljena obveznost se ne ocenjuje.

ISH uresničuje pogodbe o sodelovanju z naslednjimi raziskovalnimi zavodi:

  • Inštitut za novejšo zgodovino (INZ),
  • Pedagoški inštitut (PI),
  • Znanstveno raziskovalni center SAZU (ZRC SAZU),
  • Znanstveno raziskovalno središče Koper (ZRS KP),
  • Inštitut za civilizacijo in kulturo (ICK).