• doc. dr. Gorazd Andrejč
 • Alja Brglez, raziskovalka
 • prof. dr. Curtis Carter
 • prof. dr. Paul Crowther
 • prof. dr. Darko Darovec
 • izr. prof. dr. Nadja Furlan Štante
 • prof. dr. Igor Grdina
 • Goran Gumze
 • prof. dr. Aleš Erjavec
 • prof. dr. Maria Antonia Gonzalez Valerio
 • doc. dr. Dalila Honorato
 • prof. dr. Lev Kreft
 • doc. dr. Sebastjan Kristovič
 • prof. dr. Tyrus Miller
 • izr. prof. dr. Helena Motoh
 • doc. dr. Mojca Puncer
 • prof. dr. Mojca Ramšak
 • izr. prof. dr. Rok Svetlič
 • prof. dr. Lenart Škof
 • prof. dr. Renata Šribar
 • prof. dr. Darko Štrajn
 • prof. dr. Miško Šuvaković
 • prof. dr. Polona Tratnik, dekanja
 • prof. dr. Cirila Toplak
 • doc. dr. Melita Zajc