Direktor

prof. dr. Jurij Toplak

Dekan

prof. dr. Lenart Škof

Prodekanja

doc. dr. Maruša Hauptman Komotar

Vodja referata za študijske zadeve

Tina Kavtičnik

E-naslov: tina.kavticnik(at)almamater.si

Vodja mednarodnega študija

dr. Goran Gumze

E-naslov: goran.gumze(at)almamater.si

Tehnična pomoč

Andraž Zavodnik

E-naslov: andraz.zavodnik(at)almamater.si

Raziskovalci

prof. ddr. Igor Grdina

izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič

prof. dr. Lenart Škof

izr. prof. dr. Cirila Toplak

prof. dr. Polona Tratnik

doc. dr. Maruša Hauptman Komotar

 

Člani Senata AMEU-ISH

prof. ddr. Igor Grdina
doc. dr. Eva Klemenčič
Gašper Bakač – študent
prof. dr. Darko Štrajn
Aleš Čakalič – študent
prof. dr. Lenart Škof – predsednik