Direktor

prof. dr. Jurij Toplak

Dekan

prof. dr. Lenart Škof

Prodekan

dr. Luka Trebežnik

Vodja referata za študijske zadeve

Tina Kavtičnik

E-naslov: tina.kavticnik(at)almamater.si

Vodja mednarodnega študija

mag. Matjaž Likar

E-naslov: matjaz.likar(at)almamater.si

Tehnična pomoč

Andraž Zavodnik

E-naslov: andraz.zavodnik(at)almamater.si

Raziskovalci

prof. ddr. Igor Grdina

izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič

prof. dr. Lenart Škof

izr. prof. dr. Cirila Toplak

prof. dr. Polona Tratnik

doc. dr. Maruša Hauptman Komotar

asist. Daniel Siter, mladi raziskovalec

 

Člani Senata AMEU-ISH

prof. dr. Darko Štrajn

prof. ddr. Igor Grdina

izr. prof. dr. Eva Klemenčič Mirazchiyski

prof. dr. Lenart Škof

izr. prof. dr. Rok Svetlič

Nina Ravnik Palka (študentka UNI)

Aleš Čakalić (študent DR)