Direktor

prof. dr. Jurij Toplak

Dekanja

prof. dr. Polona Tratnik

Vodja referata za študijske zadeve

Tina Kavtičnik

E-naslov: tina.kavticnik(at)almamater.si

Vodja mednarodnega študija

dr. Goran Gumze

E-naslov: goran.gumze(at)almamater.si

Tehnična pomoč

Iztok Jesenko

E-naslov: iztok.jesenko(at)almamater.si

Raziskovalci

prof. ddr. Igor Grdina

izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič

prof. dr. Lenart Škof

izr. prof. dr. Cirila Toplak

prof. dr. Polona Tratnik

 

Člani Senata AMEU-ISH

prof. ddr. Igor Grdina
doc. dr. Eva Klemenčič
izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič
mag. Jerica Pavšič – študentka, predsednica Študentskega sveta
prof. dr. Darko Štrajn
prof. dr. Polona Tratnik – predsednica