Izberite Humanistične študije.

Zakaj izbrati Institutum Studiorum Humanitatis?

Institutum Studiorum Humanitatis

Akademska odličnost. Inovativni študijski programi. Prvovrstna izobraževalna izkušnja. Vplivajte na svojo kariero!

Institutum Studiorum Humanitatis je bil ustanovljen z namenom, da bi dopolnil obstoječe možnosti za podiplomsko izobraževanje na ravni kvalitetno primerljivih in enakovrednih programov v slovenskem in širšem akademskem prostoru in ne zato, da bi z njimi tekmoval. Komplementarnost bo ostala vodilo še naprej.

Študijski programi

Naši študijski programi so ustvarjeni in oblikovani po najvišjih merilih in standardih v izobraževanju z namenom, da izobrazimo visoko zaposljive diplomante z vodstveno vizijo.

Naša izobraževalna ustanova deluje pod patronatom Evropske akademije znanosti in umetnosti. Tesno sodelujemo z ustanovami in posameznimi strokovnjaki iz Srednje Evrope, Podonavja in Balkana.

Strokovnost

Naše znanstveno delo temelji na znanju 29 Nobelovih nagrajencev. Združujemo prek 250 profesorjev s 40 izobraževalnih ustanov iz držav Podonavja in postavljamo nove standarde pri kvaliteti študijskih programov.

Prebudite vodjo v sebi in si zagotovite vodstven položaj v svoji karieri. Zagotovite si znanje, ki si ga zaslužite. Izberite dinamični in priznani študijski program, ustvarjen, da zadovolji vaše potrebe in zahteve.

Pričakujemo vaš vpis na naših do- in podiplomskih študijskih programih. Kreirajte prihodnost z nami!

Cilji

  • študijski program zagotavlja študentom spoznavanje in obvladovanje epistemološko najbolj prepričljivih sistemov vednosti ter razumevanje/interpretacijo rezultatov raziskovanja, ki je v prvi vrsti usmerjeno v aktualne človekove potrebe;
  • razširjen in poglobljen študij disciplin in področij, ki niso ali pa so šibkeje zastopana v drugih slovenskih visokošolskih institucijah;
  • organiziranje študijskega programa, ki je zanimiv tudi za študente izven Slovenije, zlasti iz Srednje in Vzhodne Evrope;
  • študijski program izobražuje mlade specialiste v vrhunsko metodološko in konceptualno opremljene strokovnjake,  ki  so  sposobni  samostojne  kritične  analize  pojmov  in  pojavov,  ki  so  vezani  na specifična razsežja in področja humanistike, ki jih pokriva študijski program;
  • med pričakovane učne izide štejemo usposobljenost diplomantov v visoko samorefleksivne raziskovalce, ki imajo kritičen odnos do zbranega gradiva, ob tem pa ohranjajo etičnost in občutljivost do predmeta raziskovanja;
  • sposobnost vključevanja historične  perspektive,  torej  sposobnost  zgodovinskega  umeščanja problemov v interakciji s sodobnostjo;
  • pričakovani učni izidi študentov se preverjajo s pomočjo kontinuiranega in sistematičnega mentorskega dela profesorjev s študenti, s sprotnim preverjanjem napredovanja glede študija literature, izbora raziskovalnih tehnik, s stalnim koordiniranjem aktivnosti, ki vodijo v smer konceptualno koherentno izdelanega raziskovanja;
  • sprotni učni izidi se preverjajo tudi s pomočjo seminarskih nalog in v okviru priprav in prijave teme doktorske naloge;
  • obvezen sestavni del študijskega programa 3. stopnje Humanistične znanosti so temeljne in aplikativne raziskovalne naloge.

Mednarodna konferenca SFD in javni posvet z naslovom “Violence and Interpretation”

Slovensko filozofsko društvo v sodelovanju z AMEU-ISH, ZRS Koper in Mestno knjižnico Ljubljana organizira tretjo mednarodno konferenco SFD in javni posvet z naslovom “Violence and Interpretation” (“Nasilje in interpretacija”).Tako kot v preteklih letih se bodo javnosti predstavili številni ugledni slovenski in tuji humanisti in družboslovci. V okviru dogodka bo potekala tudi razstava umetniških del.Tema dogodka […]

V spomin in poklon cenjenima kolegoma

Alma Mater Europaea ISH je minuli večer v Rdeči dvorani ljubljanske Mestne hiše podelila častni posthumni doktorat Borutu Šukljetu in posthumno doktorsko listino Miranu Eriču. S pietetno slovesnostjo se je Alma Mater spomnila in poklonila cenjenima kolegoma in njunemu izjemnemu delu ter bogatemu doprinosu v akademskem svetu. Čeprav so se skupne poti končale, ostajajo mnogi […]

Vabilo na javni posvet: Nasilje in interpretacija

Slovensko filozofsko društvo v sodelovanju z Aama Mater Europaea – ISH, ZRS Koper in Mestno knjižnico Ljubljana organizira tretjo mednarodno konferenco SFD in javni posvet z naslovom ‘Violence and Interpretation’ (Nasilje in interpretacija). Konferenca in javni posvet bosta potekala 9. in 10. februarja 2024 v prostorih Mestne knjižnice Ljubljana in Alma Mater v Ljubljani. Kot […]

Dr. Cirila Toplak: ‘So še druge reči tam zunaj, na nebu in Zemlji’

Dr. Cirila Toplak, profesorica političnih ved in poznavalka politične in etnološke zgodovine Slovenije je minuli četrtkov večer v Sodnem stolpu v Mariboru predstavila svoje delo “Naša vera”: Naravoverstvo na Primorskem. »Leta 2016 sem po naključju dobila v roke knjigo Pavla Medveščka Klančarja Z nevidne strani neba, ki javnosti razkrita naravoversko kontrakulturo v odročnih hribovskih krajih […]

Znanstvena konferenca o Rdeči armadi v Prekmurju

MRC Maribor ob sodelovanju z Alma Mater Europaea – Fakulteto za humanistični študij (AMEU – ISH) in Sinagogo Maribor prireja znanstveno konferenco o o Rdeči armadi v Prekmurju in trenutnem stanju raziskav.   Naš raziskovalec asist. Daniel Siter bo konferenco moderiral in vodil ter predaval z lastnim referatom. Znanstveno srečanje se bo odvilo 12. decembra 2023 med […]

IZBERITE INTERDISCIPLINARNI ŠTUDIJSKI PROGRAM HUMANISTIČNE ZNANOSTI

Študijski program Humanistične znanosti izobražuje strokovnjake v vrhunsko metodološko in konceptualno opremljene intelektualce

logopartnerji