Delovna mesta

Objavljamo  delovno mesto:

  1. Raziskovalec

Zaposlitev: določen čas od 1. 11. 2022 – 30. 9. 2023

Število delovnih mest:  1

Skrajšani delovni čas: 4 ure tedensko (10 %),

Pogoji: doktorat znanosti – redni profesor (družboslovje)

Področje dela:

  • raziskovalno delo, delo v programski skupini RKF,
  • drugo po sistemizaciji in navodilu predpostavljenih.

Delovno mesto: Fleksibilno na akreditirani lokaciji oz. v skladu z naravo dela


Prijave na: info@almamater.si oz. po pošti na naslov Alma Mater Europaea – ISH, Kardeljeva ploščad 1, 1000 Maribor.

Več informacij na tel. št.: +386 59 333 077