PRAVILNIKI O ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH

ŠTUDIJSKI OBRAZCI

Obrazci in navodila.

DRUGO

Dokumentacija AMEU – ISH

POSTOPEK ZA IZVOLITEV V NAZIV

 

Postopek za izvolitev se začne na osebno prošnjo kandidata. V predlogu oz. prošnji mora biti naveden naziv in predmetno področje, za katero si kandidat želi pridobiti naziv, priložene pa morajo biti vse potrebne listine in dokazila, ki izhajajo iz pravilnika, ki ureja področje izvolitve:

  • Utemeljitev,
  • življenjepis,
  • pedagoški portfolio,
  • bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv,
  • potrdilo o citatih (SICRIS ali WOS),
  • kopija zadnje diplomske listine,
  • dokazilo o znanju tujega jezika (ob prvi izvolitvi),
  • obrazec za ustrezno izvolitveno področje,
  • drugo.

Prošnjo in vsa dokazila, v katerem navedete tudi ustrezen elektronski kontakt, preko katerega boste dosegljivi v procesu izvolitve, in vsa dokazila pošljite na elektronski poštni naslov hrm@almamater.si.