Vsi študijski programi AMEU – ISH so akreditirani pri Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in so vpisani v razvid visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Akreditacija visokošolskega zavoda

Dne 18. 6. 2020 je Svet NAKVIS-a visokošolskemu zavodu Alma Mater Europaea – Fakulteti za humanistični študij, Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana, podaljšal akreditacijo visokošolskega zavoda.


Akreditacija študijskih programov

Dne 24. 4. 2012 je Svet NAKVIS-a visokošolskemu zavodu ISH, Fakulteti za podiplomski humanistični študij podelil akreditacijo študijskima programoma druge in tretje stopnje Humanistične znanosti, ki sta akreditirana po veljavnih predpisih in merilih institucij Republike Slovenije.

Dne 21. 9. 2017 je Svet NAKVIS-a prav tako podelil akreditacijo univerzitetnemu študijskemu programu 1. stopnje Humanistični študiji, ki ga je AMEU – ISH pričel izvajati v študijskem letu 2018/19.