Dan Alma Mater Europaea ISH

Dan Alma Mater Europaea ISH

Alma Mater Europaea – Fakulteta za humanistični študij je minuli petek pripravila dan fakultete.

Alma Mater Europaea ISH je v lanskem letu obeležila 30-letnico delovanja. »Fakulteta ponuja humanistično izobrazbo študentkam in študentom na vseh treh stopnjah študija. Kot edina v Sloveniji neguje izobrazbo v smislu klasične humanistike in umetnosti, pri čemer tem področjim dodaja ključne sodobne tematike, kot so okoljska humanistika, digitalna humanistika ter medicinska humanistika,« je v nagovoru poudaril dekan Alma Mater Europaea ISH prof. dr. Lenart Škof.

Zbrani predavatelji in študenti so prisluhnili tudi predavanju prof. dr. Cirile Toplak z naslovom ‘Globine državljanstva med naravo in kulturo’.

Kot del mednarodne univerze Alma Mater Europaea je Institutum Studiorum Humanitatis zavezan mednarodnemu sodelovanju (študentske izmenjave, poletne šole …) in raziskovalni dejavnosti. Preko svoje Založbe AMEU ISH izdaja dela klasičnih avtorjev (zbirka “Dialog z antiko”) kakor tudi sodobnih humanističnih tematik s področij filozofije, religiologije, antropologije in drugih ved. 

 

»Naša fakulteta je tudi članica uglednega mednarodnega združenja humanističnih fakultet ECOLAS,« je še izpostavil dekan in dodal, da humanistični študiji spadajo med študije, ki utemeljujejo najdragocenejše pridobitve človeka, kot so spoznavanje človeške narave in zgodovine, jezika, sodelovanje v skupnosti, razumevanje in spoštovanje drugega z etiko, ter odnos do drugih živih bitij in narave.