Erasmus+ ni mus, pomaga pa!

 

Alma Mater Europaea – ECM želi študentom in mladim diplomantom omogočiti dragocene izkušnje iz tujine, ki jim bodo za njihovo prihodnjo študijsko in poklicno pot dale dolgoročne pozitivne izkušnje za njihov osebni in strokovni razvoj, ter s tem boljše poklicne možnosti, samoiniciativnost, znanje tujih jezikov in okrepljeno medkulturno zavest.

V okviru programa Erasmus+, ki je financiran s strani Evropske komisije, lahko greste:

 • na študijsko izmenjavo na partnersko univerzo, ali
 • opravljate prakso v tujini

in za to prejmete štipendijo.

Osnovni pogoji za prijavo

Za študijsko izmenjavo ali prakso v tujini v okviru programa Erasmus+ morate biti vpisani na AMEU, mobilnost v tujini pa mora biti relevantna študijskemu programu, na katerega ste vpisani. Do mobilnosti ste upravičeni, če oddate prijavo na razpis in ste izbrani.

Mobilnosti za namen prakse se lahko udeležijte tudi »mladi« diplomanti (»mladi« magistranti, »mladi« doktoranti). Na Erasmus+ se morate prijaviti v času zadnjega leta študija, ko še imate veljaven status študenta, praksa pa mora biti izvedena v 12 mesecih po datumu diplomiranja (magistriranja oz. doktoriranja).

Trajanje mobilnosti

Program Erasmus+ študentom omogoča mobilnost v trajanju do 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Vsako 12-mesečno obdobje je lahko sestavljeno iz katerekoli kombinacije upravičene mobilnosti z namenom študija ali/in prakse.

Dolgoročna mobilnost:

 • mobilnost za namen študija ali prakse mora trajati najmanj 2 meseca in največ 12 mesecev.

Kratkoročna kombinirana mobilnost:

 • v primeru, da dolgoročna mobilnost ni mogoča, lahko greste na kratkoročno mobilnost, ki mora trajati minimalno 5 in maksimalno 30 dni,
 • vsebovati morda virtualni in fizični del,
 • za izvedbo kratkoročne mobilnosti morate prejeti minimalno 3 ECTS.

Mobilnost doktorskih študentov:

 • doktorski študenti imate možnost dolgoročne mobilnosti študija ali prakse (kot navedeno zgoraj, po mesecih) ali kratkoročne mobilnosti, kar pomeni, da mora mobilnost trajati minimalno 5 dni in maksimalno 30 dni.

Dolžina mobilnosti je odvisna od razpoložljivih sredstev.

 

Sodelujoče države

 • članice Evropske unije, ter Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Turčija, Makedonija in Srbija, ali
 • druge države sveta (izjemoma oziroma po dogovoru).
 

Institucije Alma Mater Europaea delujejo v skladu s smernicami za izvajanje Strategije vključevanja in raznolikosti v okviru programov Erasmus+, katero najdete tukaj.

 

Več informacij o programu najdete v razpisu in na spletni strani Nacionalne agencije CMEPIUS. Prijavite se lahko tukaj. Za dodatna pojasnila kontaktirajte Mednarodno pisarno Alma Mater na erasmus@almamater.si.

 

DOKUMENTI

VEČ

Študijsko leto 2023/2024: do porabe razpoložljivih sredstev (samo študijska praksa)

Študijsko leto 2024/2025: do 01. 3. 2024

Na podlagi sporazuma z Nacionalno agencijo Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) in odobrenih sredstev Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor (v nadaljevanju: AMEU) objavlja

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV ZA NAMEN ŠTUDIJA IN PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+  za študijsko leto 2022/2023 in 2023/2024.

Program Erasmus+ omogoča študentu, da del rednih študijskih obveznosti na katerem koli stopnji študija namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji ali podjetju v tujini ter za to prejme štipendijo.

Izbirate lahko med Erasmus+ mobilnostjo z namenom študija ali Erasmus+ mobilnostjo z namenom prakse. Obdobje študija v tujini pa lahko vključuje tudi prakso. Takšna kombinirana mobilnost ustvarja sinergije med akademskimi in strokovnimi izkušnjami v tujini ter je lahko različno organizirana, odvisno od okoliščin: aktivnosti potekata druga za drugo ali hkrati.

Mobilnost z namenom študija: na izmenjavo lahko greste na eno izmed partnerskih institucij AMEU, ki so navedene tukaj. Partnerske institucije1

Mobilnost z namenom prakse: na prakso oziroma usposabljanje lahko greste na katerokoli institucijo/ podjetje/ organizacijo/ zavod, itd., katero vam omogoča prakso, ki je povezana z vašim študijskim programom. V primeru prakse na ustanovi/ podjetju ni potreben predhoden podpis sporazuma. Praksa se lahko opravlja v eni izmed kliničnih baz AMEU ali pa si študent podjetje za opravljanje prakse poišče sam.

OSNOVNI POGOJI

Študent ima v okviru programa Erasmus+ možnost mobilnosti (študij in/ali praktično usposabljanje) do skupaj 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Študij ali praksa v tujini morata biti del študijskega programa študenta ter prispevati k študiju in osebnemu razvoju. Če študent vseh mesecev ne izkoristi v času študija z veljavnim statusom, lahko le-te izkoristi za praktično usposabljanje v roku 12 mesecev po diplomiranju, vendar se mora prijaviti v času, ko še ima veljaven status študenta in praktično usposabljanje pričeti in zaključiti v roku enega leta po diplomiranju.

Obdobje študija v tujini mora biti del študijskega programa študenta za dokončanje študija prve stopnje (dodiplomski študij ali enakovredno), druge stopnje (magistrski študij ali enakovredno) in tretje ali doktorske stopnje.

Na razpis se lahko prijavi študent, ki izpolnjuje pogoje:

 • da ima ob prijavi status študenta,
 • da izpolnjuje pogoje glede študija in znanja tujega jezika, ki je predpisana s strani tuje partnerske institucije.

SODELUJOČE DRŽAVE

Sodelujoče (programske) države, kjer lahko študent opravlja izmenjavo oziroma prakso, so članice Evropske unije, ter Islandija, Liechtenstein, Norveška, Makedonija, Turčija in Srbija.

Mobilnost pa lahko izjemoma oziroma po dogovoru opravljate tudi v drugih državah sveta (partnerske države).

TRAJANJE

Program Erasmus+ študentom omogoča mobilnost v trajanju do 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Vsako 12-mesečno obdobje je lahko sestavljeno iz katerekoli kombinacije upravičene mobilnosti z namenom študija ali/in prakse.

Dolgoročna mobilnost:

 • traja najmanj 2 meseca in največ 12 mesecev.

Mobilnost doktorskih študentov:

 • doktorski študenti imate možnost dolgoročne mobilnosti študija ali prakse (kot navedeno zgoraj, po mesecih) ali kratkoročne mobilnosti, kar pomeni, da mora mobilnost trajati minimalno 5 dni in maksimalno 30 dni.

Kratkoročna kombinirana mobilnost

 • v primeru, da dolgoročna mobilnost ni mogoča, lahko greste na kratkoročno mobilnost, ki mora trajati minimalno 5 in maksimalno 30 dni,
 • vsebovati morda virtualni in fizični del,
 • za izvedbo kratkoročne mobilnosti morate prejeti minimalno 3 ECTS.

Dolžina mobilnosti je odvisna od razpoložljivih sredstev.

PRIJAVA IN IZBOR

Informacije o postopku prijave najdete tukaj, o kriterijih izbora pa tukaj.

POSTOPEK, DOKUMENTACIJA IN PRIZNAVANJE

Izbor partnerske univerze v primeru študija v tujini ali podjetja za opravljanje prakse v tujini študent sporoči mednarodni pisarni AMEU.

Pred odhodom v tujino:

 • Se mora študent s predstojnikom študijskega programa ali z dekanom dogovoriti, katere študijske obveznosti se mu bodo priznale. Dogovor o priznavanju mora biti v pisni obliki.
 • Vsebino vaše mobilnosti oziroma primerjavo predmetov vnesete v študijski sporazum:
  • V primeru prakse, uporabite predlogo sporazuma v priponki ali v predlogo, ki jo predpiše podjetje.
  • V primeru študijske izmenjave, izpolnite študijski sporazum v digitalni obliki, preko spletne strani tukaj ali uporabite predlogo, ki jo predpiše partnerska univerza.
 • Podpišete sporazum o višine finančne dotacije.
 • Si uredite ustrezno zdravstveno zavarovanje.
 • Opravite test jezika preko spletne jezikovne podpore OLS.
 • Si uredite nastanitev, vizum (dovoljenje za prebivanje) ter prevoz.

Med mobilnostjo: 

 • Morebitne spremembe javi mednarodni pisarni (napr. spremembe predmetov ali vsebine prakse).

Po prihodu iz tujine:

Po zaključeni mobilnosti oziroma, ko študent uspešno opravi obveznosti na partnerski instituciji v tujini, se mu priznajo na AMEU. Vlogo za priznavanje mobilnosti, skupaj z dokazili, preloži Komisiji za študijske zadeve. Priznanje uspešno opravljenih obveznosti je lahko zavrnjeno le, če študent ni dosegel nivoja znanja/usposobljenosti, ki ga je zahtevala institucija gostiteljica ali drugače ni izpolnil dogovorjenih obveznosti in pogojev glede priznanja.

Študent mora za zaključek postopka priznavanja po vrnitvi iz tujine v roku 1 meseca predložiti dokazila, da je v celoti opravil dogovorjene študijske obveznosti po programu, s katerim je bil napoten na študij v tujino:

 • Kopijo certifikata o opravljenih izpitih, ki ga izda gostujoča univerza (v primeru študijske izmenjave) ali popolnoma izpolnjen in podpisan Traneeship Agreement (v primeru prakse).
 • Potrdilo o trajanju mobilnosti, ki ga izda tuja institucija oziroma podjetje.
 • Izpolnjeno poročilo Erasmus+ izkušnja v tujini.
 • Izpolnjen spletni vprašalnik, poslan na e-mail naslov.

Vsa dokazila je potrebno posredovati v Mednarodno pisarno AMEU.

VIŠINA FINANČNE DOTACIJE

Študenti prejmejo nepovratna sredstva oziroma štipendijo, ki je namenjena kritju potnih stroškov in stroškov bivanja, povezanih z obdobjem študija ali prakse v tujini. Dotacija Erasmus+ le sofinancira stroške bivanja v tujini in (načeloma) ne pokrije stroškov v celoti.

Dolgoročne mobilnosti (mobilnosti po mesecih)

Višina sredstev je opredeljena glede na državo, v katero študent odhaja na mobilnost. Države so razdeljene glede na standard bivanja v tri skupine:

Skupine držav Mesečni znesek (EUR/ mesec)
Skupina 1 – najvišji standard

Danska, Finska, Islandija, Irska, Lihtenštajn, Luksemburg, Norveška, Švedska.

600 EUR/mesec
Skupina 2 – srednji standard

Avstrija, Belgija, Ciper, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Malta, Nizozemska, Portugalska, Španija.

600 EUR/mesec
Skupina 3 – nižji standard

Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, Romunija, Srbija, Slovaška, Severna Makedonija, Turčija.

540 EUR/mesec
Ostale (tretje) države – partnerske 700 EUR/mesec

Kratkoročne mobilnosti (mobilnosti po dnevih)

Do kratkoročne mobilnosti so upravičeni doktorski študenti in študenti vseh stopenj, ki izberejo (kratkoročno) kombinirano mobilnost.

Višina dnevne štipendije: ne glede na ciljno državo, študent prejme 70 EUR/ dan do 14. dneva dejavnosti in 50 EUR/ dan med 15. in 30. Dnevom mobilnosti.

Možni dodatki k finančni dotaciji: 

 • Dodatek za prakso: 150 EUR/mesec.
 • Dodatek za študente z manj priložnostmi 2: 100 – 250 EUR/mesec.
 • Dodatek za zeleno potovanje 3: 50 EUR + dodatni dnevi za pot.
 • Dodatna sredstva za pot: glede na kilometrino.
 • Dodatna podpora za študente s posebnimi potrebami 4   : kontaktirajte mednarodno pisarno.

Spletne strani za iskanje prakse: 

ErasmusIntern UNIDO,
Euractiv Jobsite IFAD,
UN programs Garag Erasmus
UNESCO Praxis

 

1 Partnerska institucija ali podjetje gostujočim študentom v okviru programa Erasmus+ ne sme zaračunavati stroškov šolnine, vpisnine, izpitov, vstopa v knjižnico, uporabe laboratorijev ali podobno; študentu se lahko zaračuna le manjše zneske za zavarovanje (osnovno/nujno), članstvo v študentski organizaciji, drobni material (kopije, laboratorijski material ipd.).
2 Alma Mater se zavzema za zagotavljanje enakih možnosti, dostopa in vključenosti za vse študente in osebje v program mobilnosti Erasmus+. Med študente z manj priložnostmi spada študent, ki izpolnjuje eno izmed meril tukaj. Za prejem dodatka mora študent k vlogi oddati še Prijavnico za dodatno finančno podporo, ki je naložena na koncu strani. Za več informacij se obrnite na mednarodno pisarno.
Zeleno potovanje je definirano kot potovanje, kjer se za večji del potovanja uporabljajo prevozna sredstva z manjšimi emisijami, kot so avtobus, vlak ali souporaba avtomobila.  : 50 EUR + dodatni dnevi za pot.
Med osebe s  posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagoditvami glede na naravo specifične posebne potrebe. : kontaktirajte mednarodno pisarno.

Vabimo vas, da se prijavite na Erasmus+ študijsko mobilnost.

POSTOPEK PRIJAVE

 1. Preverite roke spodaj, kriterije in pogoje za prijavo ter ostale informacije v razpisu.
 2. Izberite tip mobilnosti:
  • Študijska izmenjava: Izberite eno izmed partnerskih univerz, s katero ima AMEU podpisano pogodbo o sodelovanju ter na njihovi spletni strani preverite pogoje za izmenjavo.
  • Praksa v tujini: Izberite državo za opravljanje prakse. Zaželeno (vendar ne nujno) je, da izberete oziroma poiščete tudi podjetje/ center/ zavod, kjer želite opravljati prakso.
 3. Prijava za študijsko prakso za leto 2023/2024 je mogoča do zapolnitve razpoložljivih mest. O tem se pozanimajte v mednarodni pisarni. Za izmenjavo ali prakso v študijskem letu 2024/2025, se je potrebno prijaviti do 01. 3. 2024.
 4. Prijavnico oddajte tukaj.
 5. Na podlagi kriterijev komisija pisno oceni vloge in obvesti kandidate o izbiri.
 6. Komisija lahko naknadno preveri znanje tujega jezika.
 7. Mednarodna pisarna kontaktira pristojnega koordinatorja na izbrani gostujoči univerzi/ v podjetju ter prosi za uradni sprejem študenta.
 8. Priprava dokumentacije ter planiranje mobilnosti.

ŠTUDIJSKA IZMENJAVA

Študijski program oziroma univerzo za izmenjavo predlaga študent sam. Pri partnerski univerzi se pozanima, katere predmete lahko opravlja pri njih v času izmenjave. Na osnovi tega pripravi osnutek primerjave predmetov: predmete, ki jih želi opraviti na partnerski univerzi primerja s predmeti, ki bi jih moral opraviti v času izmenjave na AMEU. Osnutek primerjave predmetov pošlje predstojniku študijskega programa, ki se odloči, kateri predmeti se mu bodo priznali po zaključku izmenjave. V času izmenjave mora študent v enem semestru opraviti okvirno 20 ECTS oziroma v skladu s presojo predstojnika.

PRAKSA

Študent si institucijo oziroma podjetje za opravljanje prakse poišče sam. V mednarodno pisarno posreduje potrdilo institucije, ki ga je pripravljena sprejeti na prakso. V primeru, da si študent ne uspe najti primernega podjetja, zaprosi za pomoč mednarodno pisarno ali predstojnika študijskega programa oziroma koordinatorja klinične prakse.

Spletne strani za iskanje prakse: 

 

Na razpis se lahko prijavi študent, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ima ob prijavi status študenta,
 • na isti stopnji študija ne presega 12 mesecev skupnega trajanja mobilnosti (študija in prakse) v tujini v okviru programa Erasmus+,
 • študij ali praksa v tujini morata biti del vpisanega študijskega programa ter prispevati k študiju in osebnemu razvoju.
 • izpolnjuje morebitne pogoje glede študija in znanja tujega jezika, ki je predpisana s strani tuje partnerske institucije ali podjetja.

 

Dodatni pogoji:

 • mobilnost za namen študija: študenti dodiplomskih študijskih programov se lahko izmenjave udeležijo šele v drugem letu študija, študenti podiplomskih programov pa že v prvem letniku.
 • mobilnost za namen prakse: prakso je mogoče opravljati v katerem koli letniku študija, na kateri koli študijski stopnji. Prakso lahko opravljajo tudi “novi diplomanti” (magistranti/ doktoranti) in sicer v roku 12 mesecev po datumu diplomiranja. Vlogo morajo oddati, ko so še vpisani na AMEU.

 

V primeru večjega števila prijav, kot je na voljo mest, AMEU določa dodatne kriterije za izbor kandidatov:

 

Kriterij 1: Motivacijsko pismo v angleškem jeziku oziroma v jeziku, v katerem bo potekal študij na ali praksa

Ocenjevanje: 0 –20 točk*

Kriteriji ocenjevanja:

 • 20 točk – pismo je berljivo, napisano slovnično pravilno, študent navede in utemelji razloge za izmenjavo;
 • 10 točk – pismo vsebuje slovnične napake, je kratko, razlogi za izmenjavo niso podani oz. so podani površno, iz pisma ni razbrati motiviranosti študenta za izmenjavo ali prakso;
 • 0 točk – študent pisma ni oddal.

*možne so vmesne točke.

Kriterij 2: Prijavnica

Ocenjevanje: 0—10 točk

Kriteriji ocenjevanja:

 • 10 točk – popolnoma izpolnjena prijavnica (primerjava predmetov, znani datumi izmenjave, znana institucija na katero študent želi na izmenjavo);
 • 5 točk – delno izpolnjena prijavnica (neustrezna primerjava predmetov, okvirni datumi, neznana institucija za izmenjavo);
 • 0 točk – neustrezno ali neizpolnjena prijavnica (predmeti niso navedeni, neznana institucija za izmenjavo, datumi niso navedeni).

Kriterij 3: Prednost imajo kandidati, ki na izmenjavo še niso šli

Ocenjevanje: -5 –10 točk

Kriteriji ocenjevanja:

 • 5 točk – študenti, ki na izmenjavi še niso bili;
 • 0 točk – študenti, ki so že bili na izmenjavi;
 • -5 točk – v kolikor se je študent na preteklem razpisu na izmenjavo že prijavil, a je ni realiziral, se mu pri končnem seštevku odštejejo 5 točk.

Kriterij 4: Prednost imajo kandidati, ki izpolnjujejo enega izmed meril za zagotavljanje enakih možnosti, navedenih tukaj.

Ocenjevanje: dodatnih 5 točk v primeru, da študent izpolnjuje enega izmed meril iz zgornjega linka in predloži usrezno dokazilo.

Z oddajo prijavnice se študent zaveže, da si bo sam ali v sodelovanju z mednarodno pisarno AMEU v obdobju treh mesecev od datuma oddaje prijavnice našel organizacijo, kjer se bo izvedla Erasmus+ izmenjava oziroma bo s to organizacijo podpisal tripartitni sporazum. V nasprotnem primeru si AMEU pridržuje pravico, da na mobilnost pošlje drugega študenta v čakalni vrsti.

PARTNERSKE INSTITUCIJE – AMEU ISH

Erasmus code Name of the institution Country Contact ISCED Subject area name Study cycle SMS Language
EE TALLINN01 ESTONIAN ACADEMY OF ARTS Estonia international@artun.ee 022 Humanities / / Estonian/English
G ATHINE42 IONIAN UNIVERSITY Greece int_rel@ionio.gr
floros@ionio.gr
azivas@ionio.gr
022 Humanities /   Greek/English
I FERRARA01 Universita Degli Studi Di Ferrara Italy elena.delfanti@unife.it ingresso-incoming@unife.it 022 Humanities 1,2,3 2/5 months Italian/ English
IS REYKJAV01 University of Iceland Iceland jbp@hi.is; sigrthor@hi.is 022 Humanities / / English
NL ROTTERD09 Codarts University of the Arts Nederland jmross@codarts.nl 022 Humanities 1, 2, 3 2/6 months English
P LISBOA97 PEDAGO, Lda.
Instituto Superior de Ciencas Edicativas
Instituto Superior de Ciencas Educativas do Douro
Portugal gri@isce.pt 022 Humanities 1, 2, 3 2 Portuguese/English
SK BRATISL12 BISLA Bratislava International School of Liberal Arts Slovakia bisla@bisla.sk 022 Humanitis 1,2,3 2/5 monts English / Slovak
TR KASTAMO01 Kastamonu University (KU), Turkey Turkey erasmus@kastamonu.edu.tr 022 Humanities (Philosophy and Ethics) 1, 2, 3 2/5 months Turkish/English