Izšla je znanstvena monografija: Rogaška Slatina pod kljukastim križem: Zdravilišče med okupacijo 1941–1945

Izšla je znanstvena monografija: Rogaška Slatina pod kljukastim križem: Zdravilišče med okupacijo 1941–1945

Pionirska monografija predstavlja prvo poglobljeno in celostno zgodovinopisno raziskavo štiriletne nacistične okupacije in okupatorjeve oblasti v zdravilišču Rogaška Slatina s prikazom daljnosežnih posledic. Delo obsega nekaj manj kot 500 strani, nekaj več kot 1.200 opomb pod črto in več kot 150 enot doslej še povečini neobjavljenega slikovnega gradiva (originalna okupatorjeva poročila, tajni seznami, dokumenti, pisma, razglednice, šolski izkazi, mrliški listi, osebne fotografije, dnevniški zapiski, internacijska dokumentacija iz taborišč …). Temeljito pregledanih je bilo več kot 50 arhivskih fondov, citiranih več kot 90 arhivskih škatel in drugih tehničnih enot, v samo raziskavo pa pritegnjenih še 18 obsežnih pričevanj takrat še živečih pričevalcev, ki so vojno agonijo doživeli in izkusili na lastni koži.

Monografijo si lahko naročite v spletni knjigarni Buča: POVEZAVA ali preko daniel.siter@almamater.si