Professors

All AMEU - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA

Darko Štrajn

redni profesor s področja filozofije

Področje delovanja: filozofija, vzgoja in izobraževanje, estetika, teorija filma in medijski študiji, sociologija, novinarstvo

Renata Šribar

docentka za področje antropologije

Področje delovanja: feministična teorija

Slađana Mitrović

mlada raziskovalka

Področja delovanja: antropologija likovne umetnosti

Jure Mikuž

redni profesor za področje zgodovinska antropologija in umetnostna zgodovina

Področje delovanja: zgodovinska antropologija, umetnostna zgodovina in kritika

Karmen Medica

docentka za področje socialne antropologije

Področja delovanja: socialna antropologija, etnografija, multikulturnost, identiteta, migracije, manjšine, mediji

Valentin Kalan

redni profesor za zgodovino filozofije od vključno antike do renesanse

Področja raziskovanja: filozofija antike, zgodovina pojmov in besed, zgodovina filozofije, sodobna filozofija, metafizika, etika, politična filozofija

Skip to content