Darko Štrajn

Darko Štrajn

redni profesor s področja filozofije

Področje delovanja: filozofija, vzgoja in izobraževanje, estetika, teorija filma in medijski študiji, sociologija, novinarstvo

Izobrazba: doktor znanosti s področja filozofije

Raziskovalni naziv: znanstveni svetnik

Rojen leta 1949 v Velesu. Diplomiral je leta 1973 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani iz filozofije in sociologije. 1976 je magistriral s temo filozofije nove levice in doktoriral iz Fichtejeve filozofije subjekta leta 1984 na isti fakulteti. Dejaven je bil v študentskem gibanju, zlasti v letih 1970 do 1973 (izvršni odbor Skupnosti študentov, urednik časopisa Tribuna, eno leto tudi predsednik Študentskega kulturnega centra ŠKUC). Zaradi političnih dejavnosti je bil 1974 skupaj s še petimi študenti iz treh univerz tedanje Jugoslavije obsojen na zaporno kazen zaradi ti. verbalnega delikta. Skoraj deset let (1976 – 1986) je delal kot urednik-novinar pri tedniku Mladina. Vmes je bil od 1979 – 1983 dvakrat izvoljen za predsednika Slovenskega filozofskega društva. Konec leta 1986 je postal direktor Pedagoškega inštituta pri Univerzi v Ljubljani. Spomladi 1993 je prenehal opravljati funkcijo direktorja, ostal pa je na inštitutu, kjer je vodja Centra za družboslovne in komunikacijske raziskave in od leta 1999 vodja programske skupine za edukacijske raziskave. Leta 1998 je za štiri mesece obiskal podiplomsko šolo za analizo kulture (ASCA) na University of Amsterdam. Od tega leta redno predava na ISH – Fakulteti za podiplomski humanistični študij, Ljubljana predvsem o teoriji filma in o kontekstualnih tematikah s področja medijskih študij in filozofije. Bil je urednik v številnih strokovnih in znanstvenih revijah v Sloveniji (Časopis za kritiko znanosti, Problemi, Public/Javnost), zdaj je glavni urednik revije Šolsko polje. Je še član uredniškega odbora International Review of Education (Hamburg) in Theory and Research in Education (London).

V letih od 2001 do 2005 je bil predsednik Slovenske nacionalne komisije za UNESCO in od 2003 do 2005 predstavnik Slovenije v Executive Board UNESCa. Od leta 2009 je podpredsednik Nacionalne komisije za UNESCO. Od leta 2006 – 2013 je član Svetovalne skupine za družboslovje in humanistiko za 7. okvirni program EU v Bruslju. Poleg tega je od l. 1993 predsednik društva za proučevanje politične demokracije Liberalna akademija.

Celotna bibliografija

Skip to content