OBVESTILO

OBVESTILO

Spoštovani študentje, spoštovane študentke,

Izjemoma se študijske obveznosti, ki jih ni mogoče izvesti na daljavo, izvedejo v prostorih Alma Mater, pri čemer se je treba držati varnostnega protokola za izvedbo študijskih obveznosti, ki ga prilagamo v tem sporočilu. Glede teh izjem boste obveščeni.

Študenti morajo med zadrževanjem v prostorih Alma Mater:
– Obvezno uporabljati zaščitne maske ali druge zaščite ustnega in nosnega predela, ter redno razkuževati roke;
– Upoštevati razdaljo 1,5m do drugih, kjer je to mogoče;
– Zapustiti prostore Alma Mater v najkrajšem možnem času po izvedbi študijske obveznosti;
– Upoštevati vsa navodila tako izvajalcev kot tudi vse ostale preventivne ukrepe (celotna navodila si lahko preberete TUKAJ).

Zaščitne maske ali druge zaščite ustnega in nosnega predela študenti zagotovijo sami. Brez ustrezne zaščite opravljanje študijskih obveznosti v živo ne bo mogoče.

Vsa ostala zbiranja na Alma Mater (kot so prireditve, dogodki ipd.) se v času širjenja koronavirusa v fizični obliki ne izvajajo.

Študenti nadalje komunicirajo s predavatelji preko elektronskih oblik (email, Moodle, MS TEAMS, Zoom, ipd.). Tudi referat za študijske zadeve je dosegljiv za študente preko emaila ali telefona v času uradnih ur.

Študenti boste sproti in pravočasno obveščeni s strani referata, katere študijske obveznosti se bodo izvajale v živo na lokaciji.

Za morebitne dodatne informacije smo vam na voljo.
Tina Kavtičnik,
Vodja referata za študentske zadeve