Poletna šola Erasmus+ »Delo miru v vsakdanjem življenju«

Poletna šola Erasmus+ »Delo miru v vsakdanjem življenju«

Prva poletna šola na Alma Mater Europaea – ISH, ki je potekala v zadnjem tednu junija 2023, je temeljila na viziji  civilizacije trajnega mirnega sobivanja.

Osrednja tema so bili procesi ustvarjanja miru v vsakdanjem življenju: reševanje medosebnih konfliktov, soočanja z nepravičnimi institucionalnimi postopki, odnos do strukturno diskriminiranih družbenih skupin in posameznikov/-ic, ki jih analitično opredeljujemo skozi presečišča družbenih delitev. Poudarek je bil na migracijah, globalnih politično-gospodarskih  usmeritvah in razmerjih moči, ki se oblikujejo tudi na področju vednosti in nevednosti. Poleg tega smo se posvetili kulturnim trendom globalnih razsežnosti in kriznim razmeram, kot jih zaznavamo zlasti skozi družbenopolitična dogajanja.

Poletna šola je bila organizirana kot Blended Intensive Program v okviru Erasmus+. Sodelovali so študenti in študentke s partnerskih univerz AMEU – ISH, in sicer s Poljske, Portugalske in Hrvaške, in predavatelji in predavateljice s Portugalske, Turčije, Poljske in Slovenije.

Izr. prof. dr. Renata Šribar, vodja poletne šole, je v okviru predavanja predstavila konceptualna »orodja« in različne raziskovalne pristope pri izvajanju antropološkega raziskovalnega in posebej terenskega dela. V tem okviru je študentke in študente opozorila na pomen etične in odgovorne znanosti, ki je pomembno merilo tudi v okviru ustreznosti raziskovalnih metod in osebne angažiranosti v njihovi rabi.         

»Bolj kot razumemo druge kulture, bolj lahko učinkovito delamo in razumemo drug drugega, torej prispevamo k vzpostavljanju miru,« je pomen osebnega angažmaja v razumevanju in obravnavi medkulturnosti izpostavila prof. dr. Anna Bakiewicz. V svoji predstavitvi je prikazala možnosti dobrega sodelovanje v multikulturni skupnosti, pri čemer nas je seznanila z osnovnimi pravili razumevanja, načrtovanja in samega vedenja tekom delovanja v presečišču med različnimi nacionalnimi kulturami.

Na terenskem delu v Ljubljani so študentke in študenti med drugim  izvedli  opazovanje domačijskega prebivalstva v središču Ljubljane, obiskali so Slovensko filantropijo in Urad varuha človekovih pravic, kjer so v Centru za človekove pravice z analitikom Miho Nabergojem razpravljali o nalogah Varuha človekovih pravic, njegovi družbeni vlogi in delu na področju migracij.

Udeleženci in udeleženke poletne šole so se v mestnem parku Tivoli srečali s slovensko umetniško direktorico, grafično oblikovalko, okoljsko in državljansko aktivno državljanko Ireno Woelle in po uvodnem predavanju skupaj z njo razpravljali o slovenski in tudi poljski civilni družbi in njenih antagonizmih z etičnega vidika.

V nadaljevanju šole v slovenski Istri so se študentke in študenti najprej udeležili delavnice o skupnostnem in osebnem reševanju konfliktov, ki jo je vodil gledališki igralec in integrativni terapevt mag. Žan Perko, nato pa še tehnične delavnice o snemanju raziskave in njegove izvedbe z mobilnimi telefoni, ki jo je vodil video umetnik in profesor mag. Miha Vipotnik.

Poletna šola se je zaključila z zanimivo razpravo v fokusni skupini, ki je bila nadgrajena z minimalističnimi performativnimi vložki in s povzemanjem na novo pridobljenega znanja ter izmenjave izkušenj med udeleženkami in udeleženci.