Razpis za vpis v magistrski in doktorski podiplomski študijski program “Humanistične znanosti”

Objavljamo razpis za vpis v magistrski in doktorski podiplomski študijski program “Humanistične znanosti”:

  1. prijavni rok: od 7. marca do 4. julija 2016
  2. prijavni rok: od 8. avgusta do 14. oktobra 2016

Vsi kandidati morajo do 4. julija 2016 oziroma do 14. oktobra 2016 oddati elektronsko prijavo preko spletnega portala eVŠ na 2 načina:

  • Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, se natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do roka, določenega z razpisom. Po pošti pa mora v referat AMEU-ISH priporočeno poslati tiste priloge k prijavi, za katere je v prijavi označil, da jih bo poslal po pošti (na pošiljki mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
  • Če se kandidat prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga skupaj z obveznimi prilogami priporočeno poslati po pošti ali osebno dostaviti do roka na naslov, določen z razpisom. Kot pravočasna se šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana in priporočeno poslana referatu AMEU-ISH.