Študijski program 2. stopnje »HUMANISTIČNE ZNANOSTI«

Študijski program 2. stopnje »HUMANISTIČNE ZNANOSTI«

Kljub neprijazni globalni neoliberalni klimi tudi v aktualnih kriznih razmerah humanistika nikakor ni “parazit” visokega šolstva in znanstvenega raziskovanja. Potem ko je postalo jasno, da pravo in ekonomija nista zmožna najti odgovorov na pereča aktualna družbena vprašanja, se rešitve pričakuje prav od humanistov, ki jim je v fokusu človek (kot del in varuh ekosistema), ne pa zgolj in samo dobiček.

Globalizirajoča se družba potrebuje novo vrsto humanista, ne v slonokoščeni stolp zaprtega knjižnega molja ali salonskega revolucionarja, ki zna vzgajati samo sebi podobne akademike. Potrebuje razgledane, spretne in sočutne humaniste, ki bodo z inovativnimi pristopi uspešno usmerjali skupnosti iz kriznih situacij, ki si bodo znali zamisliti pravičnejšo in s tem varnejšo ureditev od sedanje in jo tudi implementirati. Zdaj, tako kot zmeraj, je pravi čas za študij humanistike!

Humanistične znanosti, ki povezujejo antropologijo, zgodovino, filozofijo in lingvistiko, niso le interdisciplinarno stičišče znanstvenih ved, temveč tudi način življenja, obnašanja, komuniciranja, ki omogoča razumevanje vloge državljana/ke, osmišljanje (evropske) kulture ter uveljavljanje in negovanje vrednot, ki so jih humanisti živeli od antike do danes, v pogosto “nevidni” kontinuiteti.

Interdisciplinarni magistrski študijski program Humanistične znanosti na AMEU-ISH ponuja široka znanja iz več polj humanistike in obenem usmerja študente in študentke k samostojnemu znanstvenemu raziskovanju. Program interpretira tradicionalistične šole in sočasno sledi sodobni znanosti, ki temelji na kritični perspektivi, inovativnih metodah, pristopih in perspektivah, ki zagotavljajo napredek in aktualizacijo humanistike. Skozi strukturo predmetov in še zlasti skozi transverzalno Epistemologijo dobi študent/ka tudi vpogled v imanentno antropologijo ter v mentalitete in znanstvene tokove, ki so spreminjali in oblikovali humanistiko in zgodovino intelektualcev.

Magistrski študijski program Humanistične znanosti izobražuje strokovnjake v vrhunsko metodološko in konceptualno opremljene intelektualce, ki so sposobni historične kontekstualizacije in samostojne kritične analize družbenih pojavov in procesov, kakor tudi samorefleksije ter etične občutljivosti do predmeta raziskovanja.

V prvem letniku študentje in študentke pridobijo/osvežijo temeljna humanistična znanja na magistrski stopnji zahtevnosti in jih nato v drugem letniku nadgradijo skozi samostojno, terensko raziskovalno delo pod mentorskim nadzorom ter skozi pedagoške procese v okviru izbirno oziroma individualno oblikovanega predmetnika, kjer si pridobijo tudi komunikacijske veščine.

Brez dodatnih pogojev je vpis na omenjen program omogočen vsem, ki so končali študijski program 1. stopnje s področja humanističnih ved in družbenih ved ter zbrali najmanj 180 kreditnih točk po ECTS.

Več informacij o programu najdete Opis programa druga stopnja.