Tutorski sistem omogoča lažje vključevanje novincev v študij in fakultetno okolje ter nudenje pomoči in spodbujanje razvoja študentov in študentk na akademskem, obštudijskem in osebnostnem področju. Namenjen je izboljšanju kakovosti študija ter uspešnosti in odličnosti študijskega procesa, ki so ga deležni študenti in študentke fakultete.

Opredelitev vlog v tutorskem sistemu

Tutorand je lahko vsak študent Fakultete na 1., 2. ali 3. stopnji študija, ki je v tutorskem sistemu prejemnik pomoči in svetovanja tutorja ali tutorja študenta.

Tutor učitelj je osebni svetovalec, ki študente usmerja skozi študij. Naloge tutorja učitelja so predvsem svetovanje študentom glede študija s ciljem izboljšati študijske dosežke ter svetovanje glede razrešitve oziroma pomoči za razrešitev študijskih in drugih problemov, ki se študentu pojavijo tekom študija.

Tutor študent je osebni svetovalec, ki študente usmerja skozi študij. Tutor študent je lahko vsak študent, ki ima v tekočem letu status študenta in ni študent prvega letnika študija na 1. stopnji.

Oblike tutorstva na AMEU – ISH

Sistem tutorstva na AMEU – ISH obsega študentsko tutorstvo in učiteljsko tutorstvo ter je pogojen s potrebami študijskega procesa na fakulteti ter izkazanimi potrebami študentov.

Študentsko tutorstvo je oblika dela tutorja študenta, ki svetuje kolegom študentom glede njihovih študijskih, obštudijskih in življenjskih vprašanj na fakulteti.

Aktualni tutorji za študente so:
Aleš Čakalić – za doktorski študijski program (ales.cakalic@gmail.com)
Nina Ravnik Palka – za dodiplomski študijski program (nina.ravnik@almamater.si)

Učiteljsko tutorstvo je oblika dela tutorja visokošolskega učitelja ali asistenta, ki praviloma individualno svetuje študentom glede njihovega študija, izbire študijske poti in drugih vprašanj, povezanih s študijem.

Aktualen tutor za študente 1., 2. in 3. stopnje je doc. dr. Luka Trebežnik (e-mail: luka.trebeznik@almamater.si)

Pravilnik o tutorskem sistemu na AMEU – ISH

Organizacijo in delovanje tutorskega sistema na AMEU – ISH ureja Pravilnik o tutorskem sistemu na AMEU – ISH.