Vabilo na predavanje Kaje Kraner, doktorske študentke AMEU – ISH

AMEU – ISH napoveduje predavanje Kaje Kraner z naslovom »Umetnost in zgodovina: na prehodu iz 19. v 20. stoletje in v sodobnosti«, ki bo v četrtek, 12. 12. 2019, ob 18. uri, v Galeriji K18, Koroška cesta 18, 2000 Maribor.

Predavanje se bo osredotočilo na zgodovino povezave umetnosti in zgodovine, pri čemer se bo v prvi fazi na podlagi discipline umetnostne zgodovine, ki se znanstveno formalizira konec 19. stoletja, osredotočilo na značilnosti modernega zgodovinjenja in na oris splošne dispozicije umetnostnozgodovinske vednosti. Na tej podlagi bo nakazalo na nekatere premene v zgodovinjenju umetnosti tekom 20. stoletja, hkrati pa pokazalo na značilnosti povezave umetnosti in zgodovine v okviru sodobne umetnosti.

Priporočena (dodatna) literatura:

Theodor, V., Adorno, Estetička teorija, Beograd: Nolit, 1979, str. 30-58.

Michel Foucault, Besede in reči: arheologija humanističnih znanosti, Ljubljana: Studia humanitatis, 2010, str. 369-468.

Svetla Kazaralska, Contemporary Art as Ars Memoriae: Curatorial Strategies for Challenging the Post-Communist Condition, V Time, Memory, and Cultural Change, ur. S. Dampsey in D.  Nichols. Vienna: IWM Junior Visiting Fellows’ Conferences, Vol. 25, 2009.

Alois Riegl, Historical Grammar of the Visual Arts, New York: Zone Books, 2004.

Dieter, Roelstraete, »After the Historiographic Turn: Current Findings«. e-flux journal, May 2009.

Osborne, Peter, »Memory or History?« V Anywhere or Not At All. Philosophy of Contemporary Art, London in New York: Verso, 2013, str. 190-211.

***

Predavanje se umešča v sklop treh predavanj, ki se bodo osredotočila na izsek zgodovine idej v okviru estetike, filozofije, umetnostne zgodovine in teorije umetnosti s stališča konceptualizacij sodobne umetnosti. Zadnje predavanje naslovljeno »Modernizem – sodobna umetnost – post-sodobnost«, ki bo predvidoma v četrtek 20. 12. 2019, se bo osredotočilo na primerjavo splošne estetike umetnostnega dela v okviru modernizma, sodobne umetnosti in vzpostavljajočih se konceptualizacij postsodobne umetnosti.

***

Kaja Kraner zaključuje doktorski študij Humanističnih znanosti na AMEU – ISH, deluje kot piska in neodvisna raziskovalka na področju sodobnih umetnosti, članica uredniškega odbora revije ŠUM in redaktorica oddaje Art-area na Radiu Študent.