VABILO NA PREDAVANJE »Sodobna umetnost: med modernizmom in post-sodobnostjo«

VABILO NA PREDAVANJE »Sodobna umetnost: med modernizmom in post-sodobnostjo«

AMEU – ISH vabi na predavanje Kaje Kraner »Sodobna umetnost: med modernizmom in post-sodobnostjo«, ki bo 19. 12. 2019, 18:00, Galerija K18, Koroška cesta 20, Maribor.

Predavanje bo temeljilo na sopostavitvi in primerjavi splošnih idej in estetske pojavnosti modernističnega, sodobnega in post-sodobnega umetniškega dela. Naštete je mogoče razgrniti primerjalno predvsem tudi iz razloga, ker se zgodovinsko vzpostavljajo preko medsebojnih relacij. Medtem ko se je ideja sodobne umetnosti oblikovala preko kritike modernistične koncepcije umetniškega dela, se tudi v zadnjih letih ideje nove – recimo temu post-sodobne – umetniške paradigme vzpostavljajo na podlagi gradnje strategij izhodov iz sodobne umetnosti.

Priporočena (dodatna) literatura:

Charles Baudelaire, The Painter of Modern life and Other Essays, London: Phaidon Press, 1995.

Claire Bishop, Claire, Umetni pekli: participatorna umetnost in politika gledalstva, Ljubljana: Maska, 2012.

Grant Kester, Grant, Conversation Pieces: community and communication in modern art, Berkeley, Los Angeles in London: University of California Press, 2004.

Suhail Malik, »Reason to Destroy Contemporary Art« V Realism, materialism, art, ur. C. Cox idr. 185–192. New York in Berlin: Center for Curatorial Studies, Bard College, Sternberg Press, Annandale-on-Hudson, 2015.

Friedrich Schlegel, Spisi o Literaturi, Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 1998.

 

***

Predavanje je zadnje v seriji sklopa treh predavanj, ki so se osredotočala na izsek zgodovine idej v okviru estetike, filozofije, umetnostne zgodovine in teorije umetnosti s stališča konceptualizacij sodobne umetnosti.

***

Kaja Kraner zaključuje doktorski študij Humanističnih znanosti na AMEU-ISH, deluje kot piska in neodvisna raziskovalka na področju sodobnih umetnosti, članica uredniškega odbora revije ŠUM in redaktorica oddaje Art-area na Radiu Študent.