Vabilo na znanstveni simpozij: 1400. obletnica vladavine kralja Sama

Vabilo na znanstveni simpozij: 1400. obletnica vladavine kralja Sama

 

Predstavljen bo pogled na kralja Sama, njegov čas ter njegovo vlogo pri razvoju in konstituiranju slovanskih narodov ter slovenske nacionalne identitete iz zgodovinsko-političnega, pravnega, literarnega in kulturološkega vidika.

Dogodek bo potekal v četrtek, 26. 10. 2023 ob 10. uri v Prešernovi dvorani (Novi trg 4, Ljubljana).

Seznam nastopajočih:

  • Peter Štih: Kralj Samo med realnostjo in fikcijo (zgodovinski okvir)
  • Borut Holcman: Narratio iuris in Samova plemenska zveza
  • Darja Mihelič: Izročilo o vladarju Samu v historiografiji do 18. stoletja
  • Feliks Bister: Samo in njegova srednjeevropska vladavina v avstrijskem zgodovinopisju po letu 1945
  • Aleš Maver: Samo v slovenski kulturi od Franceta Prešerna do druge svetovne vojne.
  • Marko Jesenšek: Motiv kralja Sama v slovenski literaturi
  • Marko Snoj: Praslovanščina v času kralja Sama

Vljudno vabljeni k aktivni udeležbi.