Vabljeni na mednarodni kolokvij Umetnost in estetika v posttranzicijskih razmerah

Vabljeni na mednarodni kolokvij Umetnost in estetika v posttranzicijskih razmerah

Slovensko društvo za estetiko
v sodelovanju z Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis in The Global Center for Advanced Studies organizira
 44. mednarodni kolokvij z naslovom “Umetnost in estetika v posttranzicijskih razmerah”, ki bo med 20. in 21. oktobrom 2016 v prostorih Alma Mater v Ljubljani (Kardeljeva ploščad 1). Kolokvij bo potekal v angleškem jeziku.

S padcem železne zavese leta 1989 je prišlo do korenitih političnih, družbenih in ekonomskih sprememb v nekdaj socialističnih deželah. Na konferenci se želimo posvetiti umetniški produkciji in estetiki v okoliščinah, zaznamovanih s prehodom v pozni kapitalizem. Pri tem nas zanima specifičnost kulture, umetnosti in estetike v evropski regiji, ki je sicer formalno razumljena kot del prvega sveta, a jo zaradi kulturne drugačnosti in ekonomskih specifik prvi svet morda še vedno obravnava kot drugi svet. Zanimata nas tudi umetniška produkcija in estetika v neevropskih deželah, ki so prešle tranzicijo v pozni kapitalizem. Kakšna so razmerja sodobnosti do preteklosti in do drugih kultur? Kako umetnost in estetiko zaznamuje prehod v pozni kapitalizem in kako ju zaznamuje lastna kulturna tradicija? V nekaterih nekdanjih socialističnih deželah je imela kultura posebno mesto v družbenih sferah in je umetnost predstavljala eno redkih okolij, v katerih je bilo možno izražati ideološko nesoglasje. V sodobnosti razmere poznega kapitalizma narekujejo nova razmerja med kapitalom in umetnostjo, ki med drugim usmerjajo vso ustvarjalnost h kreativni ekonomiji. Kaj to pomeni za umetnost, ki si zada nalogo družbene angažiranosti in si prizadeva k prispevanju kritičnih komentarjev oz. intervencij? Kakšna so nova razmerja med umetnostjo in politiko ter med umetnostjo in ideologijo? Kako kulturo, umetnost in estetiko v posttranzicijskih razmerah zaznamuje kultura prvega sveta? Kako opredeliti sodobno umetnost in sodobno estetiko, do katere mere so ustrezne splošne opredelitve, na primer s sklicevanjem na globalizirani svet in aktualne tehnologije, oz. do katere mere je smotrno posebej opredeljevati produkcijo v posttranzicijskih razmerah? Ne nazadnje nad zanima tudi razpravljati, kakšna je recepcija in mesto umetniške produkcije in estetike, distribuirane iz razmer posttranzicije?

Program(.PDF):

Posnetki iz konference:

Uvodni pozdrav Dekanje AMEU ISH, doc. dr. Polone Tratnik

Miško Šuvaković

prof. dr. Aleš Erjavec

Nikola Dedić

dr. Creston Davis

Andreja Hribernik

dr. Darko Štrain

mag. Jan Babnik

Irena Plešivčnik

Petra Bole

dr. Tratnik Polona

Bojana Matejčić

Sebastjan Leban

dr. Leo Kreft

Tomaž Toporišič

Kaja Kraner

Zaključna beseda dr. Polona Tratnik