Glasnik ISH je periodična strokovna publikacija institucije, ki izhaja občasno po potrebi. Namenjena je objavam programov in povzetkov referatov, ki so predstavljeni na simpozijih, ki jih organiziramo, za natis raziskovalnih poročil, študijskih gradiv in podobno.

GLASNIK AMEU ISH, številka 1, leto 2016