Trajanje projekta: 1.7.2019 – 30.6.2022

Vodja projekta: dr. Polona Tratnik

Sodelujoči partnerji:

  • Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij
  • Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja

Evidenčna številka ARRS: J6-1807 (B)

Financer: ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS)

Kratka vsebina projekta:

Raziskava je osredotočena na družbene funkcije ljudskih pravljic. Ukvarja se s politično vlogo ljudskih pripovedi in njihovo vlogo pri vzpostavljanju družbenega reda. Poseben poudarek te raziskave je na območju Slovenije, ki ima zgodovino pripadanja različnim političnim zvezam in ambicij za izgradnjo naroda. Raziskava si prizadeva ugotoviti, kako se politični, gospodarski in verski odnosi med ljudmi v tej regiji pojavljajo v ljudskih pripovedih in kako se odražajo določene zgodovinske okoliščine tega obdobja. Preučevala se bodo prizadevanja prevladujočega ljudstva, da bi doseglo določeno raven politične in ekonomske avtonomije, vzpostavilo nevsiljeni družbeni red z namenom zunanjega prepoznanja in se ustanovilo kot narod. Cilj je preučiti funkcijo ljudskih pravljic v procesih izgradnje naroda in za vzpostavitev družbenega in političnega reda. Po eni strani bo preučena politična funkcija junaških pravljic, z ozirom na njihovo funkcijo v procesu izgradnje narodne identitete, kot mehanizem za vzpostavljanje meje in njihov pomen za izgradnjo obrambne drže. Po drugi strani se bo raziskava osredotočila na »klasične« vseevropske pravljice, ki so že stoletja krožile po Evropi in ki so bile proizvedene v unikatnih enačicah znotraj konteksta socializma, ko so, kot »neherojske« pravljice, predstavljale navadne ljudi v njihovem prizadevanju za pravično družbo. Namen je preučiti pravljice kot kulturne formacije z določenimi oblikami vključitev in izključitev. Raziskava bo izvirno prispevala k prepoznanju pravljic kot matric, katerih vsaka posamična izdaja se prilagaja danim ideološkim in družbenopolitičnim okoliščinam. Raziskava bo osvetlila, kako režimi proizvodnje pogojujejo vpisana ideološka nagnjenja in izbrise, kot so ti odvisni tudi od predvidene publike. V tem oziru bodo ljudske pravljice raziskovane kot popularni žanr, ki deluje podobno kot kulturna industrija.

Raziskava je temelji na kulturologiji in je močno interdisciplinarno zasidrana. Sodi v okvir raziskovalnega programa ARRS Raziskave kulturnih formacij, katerega glavni raziskovalec je vodja projekta, Polona Tratnik (pod njenim vodstvom je bil program ravno podaljšan do leta 2024, na podlagi uspešne vloge pri ARRS). Projekt se spoprime s predmetom ljudskih pravljic, ki jih tradicionalno proučujejo folkloristi in literarna teorija, inovativno, z orodji kritične teorije družbe, filozofije kulture, semiologije, strukturalizma in komunikologije, z občutnim upoštevanjem družbenega konteksta produkcije in recepcije, kulturne in politične zgodovine. Izkušeni raziskovalci v teh disciplinah s številnimi uspešno zaključenimi nacionalnimi in mednarodnimi projekti, kot sta Marie Skłodowska-Curie in Fulbrightove štipendiji, mednarodno priznani, z močnimi znanstvenimi objavami (Tratnik – 8 monografij, Crowther – 17 monografij, Darovec – 15 monografij), zagotavljajo izvedljivost. Gre za prvo poglobljeno raziskavo o političnih funkcijah ljudskih pravljic, zlasti o njihovi funkciji za procese izgradnje narodov, in prvo raziskavo o socialnih funkcijah variant klasičnih pravljic v žanru socialističnega realizma. Posledično bo projekt, z osvetljevanjem teh vidikov, pokazal, da so ljudske pripovedi pomembno sredstvo za preučevanje političnega konteksta, v katerem se pojavljajo.

Raziskava bo zagotovila rezultate za uveljavljeno akademsko javnost in študente, pa tudi za širšo javnost, ki ohranja zanimanje za različne vrste zgodb: dve monografiji z uveljavljenimi založbami, eno avtorsko in eno z zbranimi študijami, dve mednarodni konferenci, pet recenziranih člankov v revijah z močnim faktorjem vpliva in študij predmet. Raziskava ima pomemben politični pomen, saj je skladna s politikami in strategijami EU, ki skrbijo za ohranjaje kulturne dediščine ter evropsko identiteto in raznolikost.

Spletna stran projekta: https://www.ish.si/?page_id=6139

Kontakt: Projekta pisarna AMEU: tel. št.: 059 333 075 ali email: anja.inkret@almamater.si ali petra.bk@almamater.si