Študentje in študentke imajo vsako študijsko leto na izbiro več raziskovalnih programov, skupin in projektov na AMEU-ISH in na javnih raziskovalnih zavodih, s katerimi ima AMEU-ISH sklenjene pogodbe o sodelovanju. Raziskavo si študentje izberejo sami, v soglasju s koordinatorjem/ico vpisanega študijskega programa in v soglasju z vodjo raziskave.

Način in obseg opravljanja IRD vsak vodja raziskave določi sam/a. Pogosto se IRD opravi s seminarsko raziskovalno nalogo ali na kakšen drug način, ki ustreza projektu. Opravljena obveznost se ne ocenjuje.

AMEU-ISH uresničuje pogodbe o sodelovanju z naslednjimi raziskovalnimi zavodi:

  • Inštitut za novejšo zgodovino (INZ),
  • Pedagoški inštitut (PI),
  • Znanstveno raziskovalni center SAZU (ZRC SAZU),
  • Znanstveno raziskovalno središče Koper (ZRS KP),
  • Inštitut za civilizacijo in kulturo (ICK).