Karierni center Alma Mater med drugim nudi študentom pomoč in svetovanje pri iskanju organizacij za opravljanje strokovne prakse. Karierni center vse informacije v zvezi z opravljanjem strokovne prakse objavlja na spletni strani.

Karierni center registrira tudi tiste študente, ki si prakso iščejo sami.

Karierni center Alma Mater na podlagi sporazumov z organizacijami, ki so zainteresirane za  opravljanje strokovnih praks, razpiše možne prakse na svoji spletni strani, kjer so navedene vse informacije, ki jih študenti potrebujejo za izvedbo strokovne prakse.

V primeru zanimanja več študentov za posamezno prosto mesto za opravljanje strokovne prakse, se študenta, ki bo opravljal prakso v organizaciji izbere tako, da se primarno  upošteva kriterij več doseženih ECTS, v primeru enakega števila ECTS točk pa še višja povprečna ocena opravljenih izpitov.