Drage študentke in študenti,

humanistični študiji spadajo med študije, ki utemeljujejo najdragocenejše pridobitve človeka, kot so spoznavanje človeške narave in zgodovine, jezika, sodelovanje v skupnosti, razumevanje in spoštovanje drugega z etiko, ter odnos do drugih živih bitij in narave. Humanistični študiji se tako že od vsega začetka posvečajo temeljnim vprašanjem osebe v njenem razmerju do sočloveka, kozmosa in bogov oziroma Boga. Humanistične vede izvirajo iz t.i. svobodnih umetnosti (artes liberales), ki so že v dobi helenizma predstavljale temelj vsake temeljitejše izobrazbe. Z razvojem prvih univerz so humanistični študiji dobili vlogo temeljnih usmerjevalcev nove izobrazbe, kar je vodilo v začetek sodobnega humanizma. Z renesanso in začetki modernega znanstvenega delovanja ter razvojem znanstvenih disciplin je humanistika pomagala utemeljiti svet, kakršnega danes poznamo. Filozofska ali humanistična fakulteta je v dobi razsvetljenstva skupaj s teološko, pravno in medicinsko fakulteto pomenila enega izmed štirih stebrov izobraževanja. Danes je humanistika široko polje, na katerem se na pluralen in odprt način srečujejo in soočajo različne klasične in tudi nove humanistične discipline in paradigme.

Fakulteta za humanistični študij – Institutum Studiorum Humanitatis (ISH) že od svoje ustanovitve zasleduje te cilje ter izobražuje v duhu spoštovanja, tolerance in intelektualne zavzetosti za odprost duha in humanistične vrednote. S prepletom pedagoškega in raziskovalnega dela ter prek vpetosti študentk in študentov v dejavnosti fakultete, je ISH mesto, kjer smo v okviru študija na programih vseh treh stopenj lahko priča spoštovanju drugega v njegovi ali njeni identiteti, kulturi ter tudi religiji.

Na ISH si v skladu s sodobnimi izzivi in družbenimi potrebami zastavljamo tudi vprašanja, ki segajo na področja tako imenovane aplikativne humanistike, kjer se v okviru digitalne humanistike, medicinske humanistike ali okoljske humanistike srečujejo humanistične, družbene, okoljske, zdravstvene in druge vede, ki nas s sodelovanjem in prežemanjem svojih metod vodijo k nagovarjanju sodobnih družbenih izzivov.

Vabim vas, da se nam pridružite!

Prof. dr. Lenart Škof

Dekan AMEU ISH