Knjižnica AMEU ISH je kot urejena zbirka knjig začela nastajati septembra 1994. Osnovni knjižnični fond poskuša zapolniti področje humanističnih ved (predvsem področje socialne in zgodovinske antropologije, sociologije kulture, teorije medijev, lingvistike, epistemologije) in tako pokriti vse teme študijskih raziskovalnih programov fakultete.

Knjižnica je uvrščena med visokošolske knjižnice. Zbirka obsega približno 7.000 večinoma tujejezičnih monografij, 150 naslovov serijskih publikacij in 150 zaključnih del študentov. Knjige so v prostem pristopu in urejene po UDK (univerzalni decimalni klasifikaciji). Dodana so še nekatera gesla, ki predstavljajo vsebine posameznih tem, predavanih ali raziskovanih na ISH (npr. antična in socialna antropologija, lingvistika, judovsko vprašanje, študiji spolov, medijski študiji, epistemologija itd). Ločeno stojijo domače knjižne zbirke (ANALECTA, KRT, SH, ZPS).

Osnovni knjižnični fond dopolnjujejo tudi serijske publikacije s področja humanističnih ved; večina revij je tujejezičnih.. Poleg knjig in revij so na voljo članki in kopije razprav, ki so obvezna študijska literatura, ter avdio kasete s posnetki predavanj nekaterih gostujočih profesorjev in profesoric iz tujine. Knjižnični fond dopolnjujemo z darovi (predvsem institucij ter posameznikov in posameznic) in rednimi nakupi iz lastnih sredstev ter subvencij. Pri nabavi knjig se držimo načela, da izbiramo knjige, ki jih ni v drugih knjižnicah v Sloveniji.

Vse gradivo je katalogizirano v sistemu COBISS in tako tudi uporabnikom najdljivo. Obiskovalci lahko preko OPAC-a v vzajemni bazi poiščejo tudi knjige, ki jih v naši knjižnici ni, in si jih izposodijo prek medbibliotečne izposoje, od leta 2008 pa je možno tudi naročanje člankov iz tujine in medknjižnična izposoja knjig. Izposoja je vodena avtomatsko, prek sistema COBISS, tako da so poleg podatkov o knjigi na voljo tudi podatki o njeni dostopnosti. Izposojevalni rok za knjige je tri tedne, če po izposojeni knjigi ni povpraševanja, se lahko rok podaljša. Knjige, ki so izposojene, lahko člani in članice brezplačno rezervirajo. V sklopu knjižnice je članom in članicam knjižnice na voljo tudi čitalnica (3 čitalniška mesta), ki je opremljena z dvema osebnima računalnikoma.

Člani in članice knjižnice so študenti in študentke, raziskovalci in raziskovalke ter profesorji in profesorice ISH. V knjižnico je vpisanih tudi precej zunanjih članov in članic, večinoma rednih študentov in študentk Filozofske fakultete in Fakultete za družbene vede. Zunanji člani in članice ob prvem obisku plačajo vpisnino.

V knjižnici vodimo bibliografije raziskovalcev in raziskovalk, ki jih zahteva Javna agencija za raziskovalno dejavnost republike Slovenije.

Našim študentom omogočamo tudi dostop do znanstvene baze Web of Science: POVEZAVA (video-navodila)

Knjižnica Alma Mater ISH

DELOVNI ČAS KNJIŽNICE AMEU ISH
Alma Mater Ljubljana
Dunajska cesta 106, Ljubljana (poslovna stavba B, pritličje)

TOREK
13.30 – 15.30
SREDA
13.30 – 15.30
ČETRTEK
13.30 – 15.30

E-pošta: library@ish.si

Telefonska številka: 059 333 071

V času izven uradnih ur Knjižnice AMEU – ISH lahko študenti gradivo iz knjižnice prejmejo v Referatu za študijske zadeve, v kolikor ga predhodno naročijo pri knjižničarju. V referat prav tako sporočijo željen termin uporabe računalnikov v knjižnici. Študenti imajo vedno na voljo tudi dostop od doma do e-knjižnice Emerald oziroma do ostalih e-knjižničnih baz v prostorih NUK-a, s katero ima AMEU-ISH sklenjen takšen dogovor.

Knjižnice Alma Mater Europaea

V knjižnicah Alma Mater Europaea izposojamo literaturo z različnih področij, predvsem tistih, ki se nanašajo na naše študijske programe. Najobsežnejša zbirka je v prostorih AMEU – ISH v Ljubljani, rastoči zbirki pa sta tudi v knjižnicah v Mariboru in Murski Soboti.

DELOVNI ČAS KNJIŽNICE AMEU – ECM

Alma Mater Maribor
Slovenska ulica 17

PONEDELJEK, TOREK, ČETRTEK, PETEK:9.00-11.00 in 13.00-16.00
SREDA:10.00-12.00 in 14.00-17.00
E-pošta: knjiznica@almamater.si
Telefonska številka: +386 59 335 078