Trajanje projekta: 1.10.2020 – 30.9.2024

Vodja projekta: dr. Jurij Toplak

Financer: ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS)

Kratka vsebina projekta:

Ena izmed temeljnih karakteristik raziskovalnega programa »Raziskave kulturnih formacij« je interdisciplinarno vključevanje raziskovalcev v različnih humanističnih znanstvenih disciplin in področij v primerjalno ali relacijsko ter sinhrono in diahrono raziskovanje sodobnih oz. izbranih preteklih kulturnih formacij, ki so vključene za razumevanje sodobnosti. Tovrstni interdisciplinarni pristop razvija (poglablja in širi) različna humanistična znanstvena področja.

Izbrani mladi raziskovalec bo pod mentorstvom prof. dr. Jurija Toplaka (vodja v navedenem raziskovalnem programu) umeščen v raziskovalno področje zgodovinopisja, kjer bo z zgodovinsko-kulturološkega vidika proučeval in celostno analiziral delovanje Švabsko-nemške kulturne zveze (Kulturbund) v času med obema svetovnima vojnama na slovenskih tleh in njen kasnejši pogubni vpliv na slovensko izobraženstvo ter narodno in politično zavedene Slovence.

Kontakt: Projekta pisarna AMEU: tel. št.: 059 333 075 ali email: anja.inkret@almamater.si ali petra.bk@almamater.si