V skladu s Strateškim načrtom AMEU – ISH 2018-2023 si AMEU – ISH prizadeva k širitvi mednarodnega sodelovanja in povezovanja z izobraževalnimi, raziskovalnimi, kulturnimi in drugimi institucijami, ki predstavlja eno izmed glavnih strateških usmeritev visokošolskega zavoda v prihodnjem petletnem obdobju.

To pomeni okrepitev prizadevanj v okviru internacionalizacije institucije (v tujini in doma) ter mobilnosti njenega akademskega in neakademskega osebja ter študentov kot dveh izmed prednostnih ciljev, ki jih je potrebno uresničiti, da bo AMEU – ISH tudi v prihodnje nastopal kot konkurenčna akademska in raziskovalna institucija, ki ponuja odlično znanje in izobraževalne možnosti za študente in osebje tako na lokalni, nacionalni, regionalni (Evropski visokošolski prostor oz. European Higher Education Area – EHEA) kot na globalni ravni.

Za uresničevanje cilja internacionalizacije je AMEU – ISH v letu 2017 pridobil Erasmus listino za terciarno izobraževanje 2014–2020, ki je temeljni dokument za izmenjave študentov, visokošolskih učiteljev in nepedagoškega osebja v okviru programa Erasmus+, kot tudi pogoj, da se AMEU – ISH prijavi na številne razpise, kot so Jean Monet ter razpise ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki krepijo internacionalizacijo in mobilnost v slovenskem visokošolskem prostoru.

 

PARTNERSKE INSTITUCIJE – AMEU ISH V PROGRAMU ERASMUS+

Zap. št. Erasmus koda Partnerska institucija Država Študijska stopnja Jezik predavanj
1 G ATHINE42 Ionian University Grčija 1, 2, 3 grščina/

angleščina

2 NL ROTTERD09 Codarts University of the Arts Nizozemska 1, 2, 3 angleščina
3 P LISBOA97 Pedago Lda, Instituto Superior de Ciencas Edicativas Portugalska 1, 2, 3 portugalščina/angleščina
4 SK BRATISL12 BISLA Bratislava International School of Liberal Arts Slovaška 1,2,3 slovaščina/

angleščina

5 I FERRARA01 Universita Degli Studi Di Ferrara Italija 1,2,3 italijanščina/

angleščina

 

V mednarodnem okolju je AMEU – ISH soustanovitelj mednarodne poletne šole European Summer School in Cultural Studies, skupaj z Univerzo Köbenhavn, Univerzo Oslo, Univerzo Amsterdam, Univerzo London, Goldsmiths, Univerzo Giessen in Lisbon Consortium.

AMEU – ISH je prav tako del uglednega konzorcija ECOLAS (European Consortium of Liberal Arts and Sciences).

Temeljni cilj, ki ga AMEU – ISH želi izpolniti v prihodnosti je, da večina študentov vsaj del svojega študija preživi v tujini, se udeležuje mednarodnih konferenc in objavlja v mednarodnih znanstvenih publikacijah (slednje v okviru podiplomskega študija).

Prednostno si AMEU – ISH prizadeva tudi h krepitvi visokokakovostne raziskovalne dejavnosti, ki je vključena v mednarodne raziskovalne mreže ter publikaciji in promociji znanstvenih, raziskovalnih in študijskih dosežkov AMEU-ISH na mednarodnem nivoju. V zvezi s tem si AMEU – ISH želi vzpostaviti trajno strateško partnerstvo s programsko sorodno usmerjenimi visokošolskimi ustanovami, da bi poglobili sodelovanje v obliki povečanega sodelovanja na področju raziskav, skupnih raziskovalnih predlogov in prijav, novih kariernih možnosti za raziskovalce in predavatelje ter drugih oblik izmenjave osebja.

 

Mednarodna pisarna za študente (International Relations Office)
Slovenska ulica 17
SI-2000 Maribor
Slovenia

Kontaktna oseba:

Goran Gumze

T: +386 30/ 465 255
E-naslov:
 goran.gumze@almamater.si