Objavljeni članki

Priimek Ime Leto publikacije Publikacija Končni naslov
Hawlina Maja 2019 Monitor ISH 21. 2 (2019): 123-144. Urbane kritične intervencije v prepletu javnega prostora in družbe spektakla
Kryžanowski Špela 2019 Urbani izziv 30. 2 (2019): 59-69. Primerjalna analiza med izbranimi priporočili fengshuijske šole oblike, jezikom vzorcev Alexandra in sodelavcev ter spoznanji okoljske psihologije
Pavšič Jerica 2019 Monitor ISH 21. 1 (2019) Upodobitve generala Maistra v ilustriranih pripovedih za mladino
Petrović Jesenovec Borut 2019 Monitor ISH 21. 1 (2019) Vzpostavitev komunističnega totalitarnega režima – primerjava med prevzemom oblasti v Rusiji oktobra 1917 in v Sloveniji februarja 1943
Čakalič Aleš 2019 Časopis za kritiko znanosti 47. 277 (2019): 203-225. Kozmopolitski humanizem v filmih hrvaškega režiserja Daliborja Matanića
Navernik Ignac 2018 Poligrafi 23. 89/90(2018): 75-98. Cerkev kot globalni sindikat ubogih: Teološka izhodišča
Bejtullahu Alma 2018 Ženskost v glasbi skladateljic po 1918 : pogledi nekaterih manjših glasbenih kultur Evrope (2018): 91-107 Sodobne skladateljice na Kosovu : od kod prihajajo in kam gredo?
Kraner Kaja 2018 Časopis za kritiko znanosti 46. 272 (2018): 42-61. Ambivalentna vloga sodobne umetnosti in nevladne sfere
Kraner Kaja 2018 Časopis za kritiko znanosti 46. 272 (2018): 15-30. Kulturna politika kot tehnologija vladanja : med gospodarsko in socialno politiko.
Kotnik Julija 2018 Monitor ISH 20. 2 (2018): 71-93. Vpliv filma na dojemanje posameznika
Jovan Nežka 2018 Monitor ISH 20. 2 (2018): 95-113. Teorije iger z gledišča ludističnih praks
Isrow Zachary 2017 Journal of Arts and Humanities 6. 6 (2017): 84-94. Defining Art and Its Future
Pucelj Maja 2017 Poligrafi 22. 85-86 (2017): 155-174. Islamophobia and Xenophobia in Slovenia Through the Eyes of Covered Muslim Women 
Bejtullahu Alma 2016 Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje 45. 2 (2016): 159-176 Glasba in ples narodnih manjšin v Sloveniji : nacionalna identiteta, eksotika, past stroke
Kandrič Irena 2016 Bogoslovni vestnik 76. 1 (2016): 165 - 175. Ptujska Gora: komparacija slovenskega romarskega kraja s Fartacekovim modelom konstrukcije svetega prostora
Kreuh Nives 2015 Vzgoja in izobraževanje 66. 2-3 (2015): 29-35. Na poti k e-kompetentni šoli preko E-šolstva, E-učbenikov in e-Šolske torbe