Plačila

V sklopu šolnine ste upravičeni do:

• stroškov izobraževanja;
• vso informacijsko podporo – e-referat, e-indeks, SMS-sporočanje…;
• e-gradiva,
• obravnavo prošenj za priznavanje predmetov in strokovne prakse v času študija;
• dvakratno opravljanje izpitov;
• svetovanje pred, med in v času študija ter svetovanje v Kariernem centru;
• mentorstvo in tutorstvo študentom;
• neomejeno uporabo računalnikov v Središču za samostojno učenje in v računalniških kotičkih;
• uporabo virtualnih učnih okolij;

Plačilni pogoji in ugodnosti

Samoplačniki

• Obročno plačilo – Šolnino lahko poravnate v 1, 2, 5 ali 8 obrokih, s tem da se pri plačilu na več obrokov, obračuna za vsak obrok dodatno 20€ za administrativne stroške. Izjemoma za študijski program Spletne in informacijske tehnologije, je možno šolnino poravnati v 10 obrokih in na programu Evropske poslovne študije, v 9 obrokih.

Podjetja

• V kolikor je plačnik stroškov študija podjetje študent pošlje izpolnjeno Izjavo plačnika, na podlagi katere fakulteta izstavi račun za plačilo.
• Podjetje poravna strošek letnika ob vpisu v posamezni letnik.
• Po dogovoru, možnost plačila v več obrokih.

Študent mora nakazati znesek na:

TRR: SI56 0201 0001 6348 346 (NLB d.d.)

AMEU-ISH, Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana

Namen: potrebno napisati (plačilo izpita/magistrsko delo z zagovorom/doktorska disertacija z zagovorom/…)

Če plačnik ni študent, se mora v namenu napisati, za koga se plačuje.

Potrdilo o plačilu se pošlje na: tina.kavticnik@almamater.si