Objavljeni članki

Priimek Ime Leto publikacije Publikacija Končni naslov
Kotnik Julija 2018 Monitor ISH 20. 2 (2018): 71-93. Vpliv filma na dojemanje posameznika
Jovan Nežka 2018 Monitor ISH 20. 2 (2018): 95-113. Teorije iger z gledišča ludističnih praks
Isrow Zachary 2017 Journal of Arts and Humanities 6. 6 (2017): 84-94. Defining Art and Its Future
Pucelj Maja 2017 Poligrafi 22. 85-86 (2017): 155-174. Islamophobia and Xenophobia in Slovenia Through the Eyes of Covered Muslim Women 
Kandrič Irena 2016 Bogoslovni vestnik 76. 1 (2016): 165 - 175. Ptujska Gora: komparacija slovenskega romarskega kraja s Fartacekovim modelom konstrukcije svetega prostora
Kreuh Nives 2015 Vzgoja in izobraževanje 66. 2-3 (2015): 29-35. Na poti k e-kompetentni šoli preko E-šolstva, E-učbenikov in e-Šolske torbe