Javne predstavitve dispozicij doktorskih dizertacij

Spoštovani,

Spodaj so navedeni termini javnih predstavitev dispozicij doktorskih disertacij.

IME IN PRIIMEK

 NASLOV ZAKLJUČNEGA DELA

 MENTOR

JAVNA PREDSTAVITEV

Maja Hawlina BODI KREATIVEN: SUBJEKT, SUBJEKTIVACIJA IN

POTENCIALI ODPORA V NEKSUSU KREATIVNIH INDUSTRIJ

prof. dr. Polona Tratnik 30.8.2018 ob 13.00
Borut Petrović Jesenovec MED USTVARJANJEM RAJA IN UNIČEVANJEM

NJEGOVIH SOVRAŽNKOV: Komunistična ideja skozi

prizmo revolucionarnega nihilizma

Igor Grdina 31.8.2018 ob 9.00

še ni potrjeno

Nežka Jovan PARADIGMA IGRE V DELU JOHANA HUIZINGE IN FORME

LUDIZMA

prof. dr. Darko Štrajn 31.8.2018 ob 14.00
Julija Kotnik RAZLIČNOST, KOT JO KAŽE FILM, IN ANALIZA VPLIVOV

NA PERCEPCIJO

prof. dr. Darko Štrajn 31.8.2018 ob 16.00
Jerica Pavšič GENERAL RUDOLF MAISTER, SLOVENSKI NACONALNI

JUNAK, V UMETNOSTNIH UPODOBITVAH

prof. dr. Mojca Ramšak 3.9.2018 ob 11.00
Ignac Navernik HOMOSEKSUALNOST V DUHOVNO-TEOLOŠKI

PERSPEKTIVI

prof. dr. Lenart Škof 3.9.2018 ob 13.00
Borut Šuklje DOGOVOR MILOŠEVOĆ – TUĐMAN, POMEMBEN

VZROK JUGOSLOVANSKIH VOJN V DEVETDESETIH LETIH

20. STOLETJA

izr. prof. dr. Cirila Toplak 14. 9. 2018 ob 11.00

Ura še ni potrjena