Alma Mater ISH ima Fulbrightovo štipendistko

Alma Mater ISH ima Fulbrightovo štipendistko

Ponosni smo na doktorantko in predsednico Alumni kluba AMEU – Institutom Studiorum Humanitatis (ISH) dr. Maja Gutman, ki je letošnja prejemnica Fulbrightove štipendije. »Med 1. oktobrom letos in 15. februarjem prihodnje leto bo raziskovala na oddelku za antropologijo UCLA v ZDA.

Pridobivala bo nova spoznanja v svoji raziskavi »FENOTIPI SANJ: PODATKOVNO PODKREPLJENO MODELIRANJE VZORCEV SANJ«,« je pojasnil prof. dr. Lenart Škof, dekan AMEU – ISH. Dr. Gutmanova bo prihodnje študijsko leto tudi gostujoča predavateljica na ISH.

Program Fulbright je namenjen slovenskim doktorskim študentom in podoktorskim raziskovalcem za gostovanje v ZDA ter ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji. Kandidati so izbrani na podlagi selekcijskega postopka s strani komisije Fulbright in končne potrditve kandidatov s strani pristojnega organa v ZDA.

Kaj bo dr. Gutmanova raziskovala z ZDA?

Krovni cilji raziskave:

– združiti teoretična in kvantitativna spoznanja na področju raziskave sanj, pri čemer se bo raziskovalka s pomočjo oddelka za računalništvo in oddelka za antropologijo (UCLA) posluževala vseh trenutno dostopnih orodij za zaznavo tipičnih vzorcev v veliki tekstovni bazi podatkov sanj

– raziskovanje kavzalnosti med vsebino sanj in dnevnimi dogodki (na ravni posameznika in populacijski ravni)

– vzpostavitev interdisciplinarnega dialoga med strokovnjaki za umetno inteligenco in antropologi ter psihologi

– usposabljanje za samostojno uporabo računalniških orodij, ki jih bo raziskovalka lahko kasneje v raziskovanju aplicirala na različne kulturne forme

– prenos teoretičnega znanja na področju razumevanja sanj na področje umetne inteligence.

Predvidene aktivnosti:

– gostujoča predavanja na oddelku za antropologijo (UCLA Department of Anthropology)

– so-organizacija simpozija na temo sodobnih metod raziskovanja sanj v sodelovanju z Dr. Kellyjem Bulkeleyem in MIT Media Lab (predvideno v začetku oktobra v Oregonu)

– organizacija dnevnih simpozijev na temo interdiscplinarnega raziskovanja sanj (znotraj kampusa UCLA, pa tudi na ostalih univerzah v Kaliforniji)

– gostujoča predavanja na temo sodobnih računalniških orodij pri analizi sanj in problem multimodalnosti sanj

– ozaveščanje strokovne in splošne javnosti o izsledkih raziskave (udejstvovanje v medijskih aktivnostih na mednarodni ravni)

Kratek bio:

Maja Gutman je interdisciplinarna raziskovalka na področju medijskih študijev, študijev zavesti ter študijev znanosti in tehnologije. Njeni osrednji raziskovalni polji sta odnos med človekom in strojem, ter psihološka dinamika sanj. Trenutno deluje kot koordinatorica in so-avtorica projekta “2020 Dreams”, ki se odvija v sodelovanju z založbo Stanford University Press in podporo Andrew W. Mellon Foundation. Med leti 2016—2020 je kot raziskovalna sodelavka sodelovala z ameriško University of Los Angeles, California, kjer je delovala na področju imerzivnosti v virtualnih okoljih, psihologije med človekom in strojem ter računalniški obdelavi podatkov sanj. V zadnjih štirih letih je izsledke študij predstavila na več kot 20 mednarodnih konferencah.