Predstavitev dispozicij

Nov
17

VABILO NA PREDSTAVITEV DISPOZICIJE – NEŽKA JOVAN

Vabimo vas na PREDSTAVITEV DISPOZICIJE doktorske disertacije Nežke Jovan   na programu tretje bolonjske stopnje HUMANISTIČNE ZNANOSTI, z naslovom   PARADIGMA IGRE V DELU JOHANA HUIZINGE IN FORME LUDIZMA Mentor: red. prof. dr. Darko Štrajn Somentor: / Zagovor bo 17. 11. 2022, ob 15:00 uri,  v prostorih Alma Mater na Dunajski cesti 158. Vljudno vabljeni.

PODROBNOSTI
Nov
23

VABILO NA PREDSTAVITEV DISPOZICIJE – Miran Erič

Vabimo vas na PREDSTAVITEV DISPOZICIJE doktorske disertacije Mirana Eriča   na programu tretje bolonjske stopnje HUMANISTIČNE ZNANOSTI, z naslovom   Slikovno izražanje in ustvarjanje v arheologiji   Predstavitev dispozicije doktorske disertacije bo 9. 12. 2021, 12:00 uri,, preko naslednje povezave: https://almamater-si.zoom.us/my/ameuroom7   Vljudno vabljeni.

PODROBNOSTI
Sep
20

VABILO NA PREDSTAVITEV DISPOZICIJE – ALEKSANDRA SAKSIDA

Vabimo vas na PREDSTAVITEV DISPOZICIJE doktorske disertacije Aleksandre Saksida   na programu tretje bolonjske stopnje HUMANISTIČNE ZNANOSTI, z naslovom   RESOCIALIZACIJA BRANISLAVE SUŠNIK IN PROCESI AKULTURACIJE PARAGVAJSKIH STAROSELCEV   Predstavitev dispozicije doktorske disertacije bo 28. 9. 2021, 18:00 uri, preko naslednje povezave: https://almamater-si.zoom.us/my/ish1dr   Vljudno vabljeni.

PODROBNOSTI
Sep
20

VABILO NA PREDSTAVITEV DISPOZICIJE – BRANKO ŽLIČAR

Vabimo vas na PREDSTAVITEV DISPOZICIJE doktorske disertacije Branka Žličarja   na programu tretje bolonjske stopnje HUMANISTIČNE ZNANOSTI, z naslovom   SIMULACIJA IN REALNO: BAUDRILLARDOVA TEORIJA SIMULAKRA IN VZNIK ODVEČNEGA SUBJEKTA   Predstavitev dispozicije doktorske disertacije bo 22. 9. 2021, 11:00 uri, preko naslednje povezave: https://almamater-si.zoom.us/my/ish1dr   Vljudno vabljeni.

PODROBNOSTI
Sep
16

VABILO NA PREDSTAVITEV DISPOZICIJE – SANDRA BOHINC GORJAK

Vabimo vas na PREDSTAVITEV DISPOZICIJE doktorske disertacije Sandre Bohinec Gorjak   na programu tretje bolonjske stopnje HUMANISTIČNE ZNANOSTI, z naslovom   PRAGMALINGVISTIČNA PERSPEKTIVA USTVARJANJA POLJA ČLOVEŠKE ZAVESTI   Predstavitev dispozicije doktorske disertacije bo 20. 9. 2021, 14:00 uri, preko naslednje povezave: https://almamater-si.zoom.us/my/ish1dr   Vljudno vabljeni.

PODROBNOSTI
Sep
14

VABILO NA PREDSTAVITEV DISPOZICIJE – ŠTEFAN KARDOŠA

Vabimo vas na PREDSTAVITEV DISPOZICIJE doktorske disertacije Štefana Kardoša   na programu tretje bolonjske stopnje HUMANISTIČNE ZNANOSTI, z naslovom   OZNAČEVALEC ONEJ V PREKMURSKIH IN PORABSKIH GOVORIH   Predstavitev dispozicije doktorske disertacije bo 27. 9. 2021, 15:00 uri, preko naslednje povezave: https://almamater-si.zoom.us/my/ish1dr   Vljudno vabljeni.

PODROBNOSTI
Skip to content