ESA 2018: Umetnost in življenje

ESA 2018: Umetnost in življenje

V četrtek, 14. junija se v Mariboru začenja konferenca Evropskega združenja za estetiko 2018 (European Society for Aesthetics) na temo Art and Life (Umetnost in življenje).

Program konference riše podobo sodobnega sveta: od estetskega izkustva TV serij, estetskosti v digitalni dobi nasploh, epistemološke vrednosti fotografij, občudovanja nemoralnosti, vprašanj, po kakšnih (grdih ali lepih) algoritmih živimo, skepticizma, smisla življenja, razmerja etika-estetika do vprašanja, čemu sploh služi vsakdanja estetika …

Med drugimi bodo konferenco odprli Robert Hopkins (New York), Giovanni Matteucci (Bologna), Catrin Misselhorn (Stuttgart).

ESA konferenca 2018 poteka v sodelovanju s Slovenskim društvom za estetiko, Alma Mater Europea Institutum Studiorum Humanitatis in Alma Mater Europea Evropski center Maribor.

    PROGRAM  

KONTAKT: polona.tratnik@almamater.si