Izšel je zbornik Eko, zeleno, modro, trajnostno v humanistiki

Izšel je zbornik Eko, zeleno, modro, trajnostno v humanistiki

Pri založbi AMEU-ISH je izšla nova knjiga – zbornik Eko, zeleno, modro, trajnostno v humanistiki, ki sta ga uredila Lenart Škof in Ignac Navernik.

Monografija Eko, zeleno, modro, trajnostno v humanistiki je prvo delo v slovenščini, ki se sistematično ukvarja z raznolikimi vprašanji okoljske humanistike, ki obenem ni ozko specializirano za posamezno tematsko področje. Interdisciplinarnost predstavljenih prispevkov in njihova aplikativnost je izrazita prednosti te monografije. Delo ni nadalje členjeno na posamezne tematske sklope, saj sta ga urednika zastavila kot svojevrsten mozaik in ne kot uvod v okoljsko humanistiko, čeprav monografija naslovi tudi nekaj teh »uvodnih« vprašanj.

Štirinajst poglavij in sedemnajst sodelujočih avtoric in avtorjev oriše religiološke, literarne, zgodovinske, pedagoške in filozofske vidike okoljskih premislekov. Delo zajema širok del spektra okoljske humanistike, a ga ne izčrpa, na kar opozarjata urednika, in s tem kliče po nadaljnjih dopolnitvah znotraj posameznih humanističnih disciplin ali interdisciplinarnega raziskovanja.

Zbornik lahko dobite pri uredniku založbe ISH (oglasite se na gpirc.af@gmail.com) po ceni 24 EUR, v kratkem pa ga boste lahko naročili tudi pri spletnem distributerju).