Mnogi bodo dokončali doktorski študij na Alma Mater

Mnogi bodo dokončali doktorski študij na Alma Mater

“Problemi so danes transnacionalni in zahtevajo interdisciplinarno rešitev. Mnogi dobri doktorski kandidati so izgubili smisel doktorskega raziskovalnega projekta, zlasti tisti, ki delajo v gospodarstvu in javnih službah, kjer se srečujejo z realnimi problemi,” pojasnjuje prof. dr. Ludvik Toplak, predsednik Alma Mater Europaea – ECM. Sodobni doktorski študiji na tradicionalnih univerzah so organizirani po akademskih znanstvenih disciplinah.

Vidijo priložnost

Na Alma Mater Europaea – ECM v zadnjem času beležijo porast tistih doktorskih kandidatov, ki si želijo nadaljevati študij na interdisciplinarnih doktorskih programih in si želijo mentorski individualni pristop. Alma Mater sledi principom transnacionalnosti, interdisciplinarnosti, zaposljivosti ter relevance raziskovalnega dela ter aplikativnosti rezultatov. Pri mentorskem delu pa ima izrazito individualen pristop. “Zato se je pokazal velik interes za dokončanje doktorskega študija pri nas pri tistih, ki delajo na interdisciplinarnih doktorskih projektih,” pravijo na Alma Mater. Glede na to, da je po slovenski zakonodaji mogoče dokončati predbolonjskih znanstveni magistrski in doktorski študij do 30. 9. 2016, vidijo mnogi priložnost za raziskovanje in dokončanje doktorata prav na Alma Mater.

Interdisciplinarni pristop

Pri njih izvajajo doktorski študij  Socialne gerontologije –  tipičen primer, ki terja interdisciplinarni pristop socialnih, humanističnih in zdravstvenih ved. Humanistika, ki nadaljuje 20 letno tradicijo doktorskega študija na fakulteti Institutum Studiorum Humanitatis (ISH) v Ljubljani, nudi najširšo možnost interdisciplinarnega študija s področja humanistike, umetnosti in družboslovja. Strateški komunikacijski management, ki je namenjen top managementu v poslovnih in komunikacijskih sistemih, je izrazito interdisciplinaren za področje top vodenja, ki ga imenujemo leadership. Pričakuje pa se, da bo v kratkem času akreditiran tudi doktorski študij Projektni management, ki ga vodi predsednik svetovnega združenja za projektni management prof. dr. Mladen Radujković. Ta študij vključuje, kot je princip Alma Mater Europaea, vrhunske znanstvenike s področja vodenja in uporabnosti projektov. Več informacij o dokončanju doktorskih študijev na Alma Mater je zapisanih na www.almamater.si.

Sofinanciranje tudi za Alma Mater?

Sicer pa so letos na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS obljubili sofinanciranje po doktorski shemi tudi za zasebne visokošolske zavode, kar pomeni, da bi se za sofinanciranje lahko prijavili tudi vsi doktorski kandidati Alma Mater.