Obeta se sofinanciranje doktorskega študija na ISH

Obeta se sofinanciranje doktorskega študija na ISH

Alma Mater Europaea – Institutom Studiorum Humanitatis (ISH) je v novem študijskem letu pripravila prenovljen program doktorske stopnje Humanističnih znanosti.

Prenovljena pa je tudi spletna stran www.ish.si, kjer lahko najdete vse o študiju. Študijski program Humanističnih znanosti izobražuje mlade specialiste v vrhunsko metodološko in konceptualno opremljene strokovnjake, ki so sposobni samostojne kritične analize pojmov in pojavov, ki so vezani na specifična razsežja in področja humanistike. Pričakovani učni izidi se preverjajo s pomočjo kontinuiranega in sistematičnega mentorskega dela učnega osebja s študenti.

“Pomembna dodana vrednost našega humanističnega študija na doktorski stopnji je, da je študij personaliziran, kar pomeni da se individualno oblikuje glede na znanstveno področje posameznega doktorskega kandidata. To velja predvsem za izbirne predmete, ki si jih študent izbere glede na svoje področje raziskovanja oz. doktorske disertacije,” pravi doc. dr. Sebastjan Kristovič, dekan Alma Mater Europaea – ISH.

Študij se v celoti izvaja tudi videokonferenčno oz. na daljavo in vsa predavanja se snemajo tako da si jih študentje lahko kasneje ogledajo še enkrat.

Za vas smo pripravili tudi nove izbirne predmete:

 • Tehnizirana dom in družina med mediji: antropologija novih tehnologij
 • Religija in družba
 • Izbrana poglavja iz filozofije in sociologije športa
 • Sodobni izzivi azijskih miselnih tradicij
 • Medkulturnost in etos sporazumevanja
 • Filozofija človekovih pravic
 • Umetnost, estetika in prihodnost življenja v mestu
 • Filozofija narave: umetnost, znanost in estetika
 • Semiotika vsakdanjega življenja
 • Umetnost in življenje: filozofske teorije in umetniške prakse
 • Prostori izkustva: umetnost in estetika od utelešenja do virtualnosti
 • Sodobne teorije v umetnosti
 • Komunikacija in družba
 • Umetnost in kultura času neoliberalizma in post-tranzicije
 • Védenje in diskurz
 • Znanje in sodobne družbe
 • Sociologija znanja
 • Uvod v arheološko metodologijo in teorijo
 • Aplikativna medicinska antropologija
 • Etika v znanosti in raziskovalna integriteta (RI)
 • Medvrstniško nasilje
 • Spoli in spolnosti v terapevtskem kontekstu
 • Dokumentarni strip in grafični roman
 • Literarno novinarstvo
 • Pregled svetovne književnosti – od antike do sodobnosti
 • Tekstualne analize in strategije
 • Zibeljka civilizacije – Bližnji vzhod od Akeramičnega neolitika do Perzijskega imperija
 • Evropa v prazgodovini – od ledenodobnih lovcev in nabiralcev do keltskih bojevnikov
 • Doba revolucij
 • Logoterapija in eksistencialna analiza
 • Antropologija ljubezni in seksualnosti

Naj spomnimo pa še, da se je ISH prijavil na razpis za sofinanciranje doktorskega študija. Obeta se tako 100 % sofinanciran doktorski študij. Za več informacij glede doktorskega študija Humanistične znanosti in sofinanciranja lahko kontaktirate vodjo referata Tino Kavtičnik (tina.kavticnik@almamater.si).