Poročilo o izidu volitev v Študentski svet

Spoštovani,

Objavljamo Poročilo o izidu volitev v Študentski svet AMEU-ISH. Na podlagi 19. člena  Poslovnika Študentskega sveta Alma Mater Europaea – Fakultete za humanistični študij, Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana, imajo študenti v roku treh (3) dni od objavljenih volilnih rezultatov možnost pritožbe zaradi kršenja določb istega Poslovnika. Pritožbo lahko vložite po elektronski pošti na naslov ignac.navernik@gmail.com.

Potrditev prispelih kandidatur   Poročilo o izidu volitev v Študentski svet 2020