V okviru javnega razpisa »Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023« se bodo na AMEU-ISH, v obdobju od 1. decembra 2022 do 31. avgusta 2023, izvajale projektne aktivnosti, v katere bo vključenih 14 študentov različnih študijskih stopenj in smeri.

Izvedla se bosta projekta z naslovom:

Družbeno odgovorni projekti kot temelj za doprinos k medgeneracijsko digitalno povezani družbi (Sklop A)

Transformacije pojma resnice v digitalnem svetu   (Sklop B)

Cilj javnega razpisa je spodbujanje prožnih oblik učenja za izboljšanje kompetenc potrebnih za ustvarjanje delovnih mest in omogočanje lažjega prehoda iz izobraževanja v zaposlitev. Študentje bodo s sodelovanjem v operaciji pridobili kompetence kot so timsko delo, načrtovanje in organizacija, iniciativnost, prilagajanje in fleksibilnost, vodenje in komuniciranje.

Načrtovane aktivnosti operacije so skladne s predmetom javnega razpisa, saj bodo izvedeni projekti

prispevati h krepitvi sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo ter negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem in regionalnem okolju).

 

Namen projektnih aktivnosti je krepitev sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo ter negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem in regionalnem okolju) in izvajanje prožnih oblik učenja.

Ob uspešnem doseganju cilja operacije bodo projekti osredotočeni na snovanje in izvedbo aktivnosti, namenjenih razvijanju in izboljševanju veščin, s poudarkom na tistih veščinah, ki jim bodo omogočile lažji vstop na trg dela torej usvajanje veščin in kompetenc za delo in življenje.

 

Kontakt

Projektna pisarna AMEU
tel. št.: 059 333 075 ali email: petra.bk@almamater.si