Jure Mikuž

Jure Mikuž

redni profesor za področje zgodovinska antropologija in umetnostna zgodovina

Področje delovanja: zgodovinska antropologija, umetnostna zgodovina in kritika

Izobrazba: doktor znanosti s področja umetnostne zgodovine

Raziskovalni naziv: znanstveni svetnik

Rojen leta 1949 v Ljubljani, kjer je 1972 na Univerzi diplomiral iz zgodovine umetnosti in zgodovine. Med leti 1972 – 1986 kustos-raziskovalec v Moderni galeriji v Ljubljani. Leta 1975 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani magistriral z nalogo „Nefiguralni elementi v slovenskem slikarstvu 16. stoletja“, leta 1983 pa doktoriral z disertacijo „Slovensko moderno slikarstvo in zahodna umetnost: od preloma s socialističnim realizmom do konceptualizma“. Med leti 1986 do 1992 je bil direktor Moderne galerije v Ljubljani. Leta 1992 je bil habilitiran za izrednega profesorja na Univerzi v Ljubljani. V letih 1992 – 1993 krajši čas namestnik ministra za kulturo Republike Slovenije. V letih 1993 – 1994 študijsko bivanje v Parizu s pomočjo »Paul Getty Grant Program«. Od leta 1996 naprej profesor na ISH – Fakulteti za podiplomski humanistični študij, Ljubljana, od leta 2001 redni profesor, vodja programa Zgodovinska antropologija in smeri Zgodovinska antropologija likovnega, zdaj tudi nosilec predmetov na 2. in 3. stopnji študijskega programa Humanistične znanosti na ISH. Leta 1998 povabljen na »Getty’s Summer Institute for Visual and Cultural Studies« na University of Rochester, N. Y., ZDA Med leti 1999 in 2005 trikrat povabljen kot gostujoči profesor na EHESS, Pariz in leta 2001 na MSH, Pariz. Leta 2010 habilitiran kot redni profesor UL, kjer na ALUO poučuje teoretične predmete. Objavil okoli 800 enot, od tega 15 knjig.

Delna bibliografija

Skip to content