Za nami je uspešna konferenca Perspektive skupnosti: O dejstvih in vrednotah

Slovensko filozofsko društvo je v soorganizaciji z AMEU-ISH in IFRŠ ZRS Koper med 15. in 17. decembrom gostilo mednarodno konferenco The Prospects of Community: Between Facts and Values/Perspektive skupnosti: O dejstvih in vrednotah, na kateri so se predstavili številni ugledni gostje iz Slovenije in tujine, ki so raziskovali možnost razumevanja vrednot v skupnosti in se povpraševali o prihodnosti sodobne družbe, ki je vse bolj določena s posledicami številnih kriz, ki smo jim bili priča v minulih letih.
 
Konferenca se je odvijala v Sodnem stolpu (Maribor), Cankarjevem domu (Ljubljana) in v prostorih Založbe AMEU-ISH v Ljubljani, nekateri od gostov pa so se predstavili preko Zooma. Zadnji dan je bil namenjen študentskim predstavitvam; mlade filozofinje in filozofi so pokazali, da posedujejo mišljenjsko globino, zaradi katere se za usodo humanistike pri nas ni potrebno bati.
 
Na mednarodnem delu konference so nastopili Ciprian Bogdan (Romunija), Ignaas Devisch (Belgija), Nadja Furlan Štante (Slovenija), Tomaž Grušovnik (Slovenija), Anja Hellmuth Kramberger (Nemčija/Slovenija), Jernej Kaluža (Slovenija), Boško Karadjov (S. Makedonija), Friderik Klampfer (Slovenija), Aljoša Kravanja (Slovenija), Rastko Močnik (Slovenija), Gašper Pirc (Slovenija), Dragan Prole (Srbija), Jeffrey Robbins (ZDA), Reingard Spannring (Avstrija), Vojko Strahovnik (Slovenija), Luka Trebežnik (Slovenija), Alenka Zupančič (Slovenija) in Bojan Žalec (Slovenija). V študentskem delu so se predstavili Gaja Lukacs Čufer, Ignac Navernik, Nina Ravnik Palka, Mojca Šfiligoj, Rade Trivunčević in Eva Virc.